Podsumowanie wydarzeń

Konferencja: „Akcjonariat pracowniczy - doświadczenia i perspektywy” w dniu 22 maja 2014 r. o godz. 11.00, w Pałacu Staszica w Warszawie, Sala nr 203

<p style="text-align: justify;"><strong>Konferencja: „Akcjonariat pracowniczy - doświadczenia i perspektywy” w dniu 22 maja 2014 r. o godz. 11.00, w Pałacu Staszica w Warszawie, Sala nr 203</strong></p>

>

Jest nam miło poinformować, że CCIFP została zaproszona do wyst?pienia w konferencji naukowej zorganizowanej przez Dyrekcję Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładu Prawa Pracy Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na temat: „Akcjonariat pracowniczy - doświadczenia i perspektywy”.

CCIFP od wielu lat stara się upowszechniać w Polsce model akcjonariatu pracowniczego, m.in. poprzez prace specjalnego Komitetu działaj?cego przy Izbie, wykorzystuj?c przy tym doświadczenia firm francuskich.

Podczas konferencji poruszymy następuj?ce zagadnienia:   
•       Akcjonariat pracowniczy w Polsce – wnioski Komitetu ds. Akcjonariatu pracowniczego przy CCIFP – Sławomir Luczak, SKS Legal, Ekspert CCIFP
•       Praktyczne aspekty akcjonariatu pracowniczego w Polsce - Dorota Patejko, Auchan

Poniżej znajd? Państwo program konferencji :
Program konferencji >>>

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału!

Kontakt CCIFP : Joanna Jaroch - Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl ; Tel : +48 22 696 75 83

Do pobrania

Download Konferencja-Akcjonariat-pracowniczy_info-na-strone.doc  (DOC • 25 KB) Download Microsoft-Word-Zaproszenie-i-program-Akcjonariat.pdf  (PDF • 40 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!