Aktualności firm stowarzyszonych

Komunikaty Kochański & Partners: Obowiązek raportowania strategii podatkowej; Slim VAT

Obowiązek raportowania strategii podatkowej

Nowelizacja ustaw podatkowych z listopada ub. roku nałożyła na niektóre podmioty dodatkowy obowiązek sprawozdawczy. Muszą one informować o realizowanej przez siebie strategii podatkowej.

Obowiązek dotyczy podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz podatników, u których wartość przychodu przekroczyła 50 mln euro.

W przypadku niewykonania obowiązku przekazania informacji o adresie strony internetowej, gdzie są opublikowane informacje o strategii, właściwy naczelnik urzędu skarbowego nakłada karę pieniężną w wysokości do 250 000 złotych.

Więcej >>> 
 


 

Slim VAT – szumne hasła, niewielkie zmiany

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o VAT dotyczącym uproszczenia rozliczeń tego podatku (tzw. pakiet Slim VAT, czyli Simple Local And Modern VAT). W projekcie znalazły się również rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym oraz zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym.

Więcej >>>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!