Analizy i badania

Komunikat S&P neutralny dla stawek IRS 2

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 1,82 (wzrost o 2pb), 5-letnie do 2,05 (wzrost o 1pb), a 10-letnie do 2,39 (wzrost o 1pb).

Od poniedziałku do czwartku stawki IRS były stabilne. Posiedzenie EBC, publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FED, a także ustalenia szczytu Rady Europejskiej w sprawie Brexitu nie miały istotnego wpływu na krzywą. W piątek doszło do nieznacznego wzrostu stawek IRS w ślad za rynkiem niemieckim. Piątkowa decyzja agencji S&P dotycząca aktualizacji polskiego ratingu została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym nie miała ona wpływu na krzywą dochodowości.

Potwierdzenie przez agencję S&P ratingu Polski i jego perspektywy jest neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą wyniki badań koniunktury (wstępne indeksy PMI dla strefy euro oraz indeks ZEW dla Niemiec). Uważamy jednak, że dane te nie będą miały istotnego wpływu na stawki IRS. Neutralne dla krzywej będą naszym zdaniem także liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, rozpoczęte budowy domów, nowe pozwolenia na budowę, indeksy NY Empire State i Philadelphia FED) oraz dane z Chin (PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, inwestycje w aglomeracjach miejskich). Ograniczony wpływ na stawki IRS będą miały również publikacje krajowych danych o inflacji, zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw oraz produkcji przemysłowej. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!