Nasze spojrzenie na…  •  Komunikaty prasowe  •  Zobacz także  •  Izba

Komunikat PZU w związku z sytuacją na Ukrainie

W obliczu ataku sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i ogłoszenia przez Ukrainę stanu wojennego, ukraińskie spółki Grupy PZU wdrożyły odpowiednie, przygotowane na taką okoliczność procedury.

Już od końca stycznia br. nieprzerwanie działa powołany w polskiej centrali PZU sztab kryzysowy na bieżąco monitorujący sytuację i podejmujący decyzje o działaniach prewencyjnych. Absolutnym priorytetem w obecnej sytuacji jest dla nas życie i zdrowie pracowników. Wszyscy Polacy zatrudnieni w spółkach Grupy PZU na Ukrainie przebywają już w kraju i pracują zdalnie, a ukraińscy pracownicy spółek Grupy PZU powinni postępować zgodnie z zaleceniami władz ukraińskich.

Spółki zależne Grupy PZU na Ukrainie zatrudniają blisko 700 osób i posiadają 103 placówki. PZU prowadzi działalność na Ukrainie od roku 2005 poprzez grupę PZU Ukraina, którą tworzą m.in. spółka ubezpieczeń majątkowych PZU Ukraina (ПЗУ Україна) oraz spółka PZU Ukraina ubezpieczenia na życie (ПЗУ Україна страхування життя). Pierwsza zajmuje 6. miejsce na ukraińskim rynku ubezpieczeń majątkowych z udziałem 3,5%, a druga 3. miejsce na rynku ubezpieczeń na życie z udziałem 11,1%. Po trzech kwartałach 2021 r. składki ubezpieczeniowe zebrane na Ukrainie stanowiły nieco ponad 1,3% w całym przypisie składki Grupy PZU, a ukraińskie aktywa – 0,17% aktywów całej Grupy.

Od początku obecności na rynku ukraińskim PZU na bieżąco identyfikował i monitorował różne związane z tym rynkiem ryzyka. Dotyczyło to również zagrożenia konfliktem zbrojnym, w szczególności od roku 2014, tj. aneksji Krymu przez Rosję i wojny w Donbasie. Wtedy byliśmy zmuszeni zamknąć albo czasowo zawiesić działalność niektórych placówek, które znalazły się na obszarach trwale albo przejściowo zajętych przez Rosjan lub wspieranych przez nich separatystów. Od tamtego czasu jesteśmy gotowi na różne scenariusze, mając przygotowane odpowiednie plany kryzysowe.

Grupa PZU – jej zarząd i pracownicy solidaryzują się z narodem ukraińskim i w miarę rozwoju sytuacji podejmować będą działania pomocowe zarówno w Polsce, jak i na terytorium Ukrainy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!