Aktualności firm stowarzyszonych

Kompass pomaga pozyskać fundusze na eksport

<p style="text-align: justify;"><strong>Kompass Poland od kwietnia rozszerza swoją ofertę o umożliwienie klientom firmy kompleksową pomoc w pozyskiwaniu funduszy unijnych, a następnie – efektywnego ich wykorzystania na rozwój działalności eksportowej i ekspansji zagranicznej na nowe rynki. </strong></p>

>

Nowa perspektywa finansowania z funduszy europejskich 2014-2020 jak nigdy dot?d umożliwi polskim przedsiębiorcom wejście na nowe rynki i skuteczn? rywalizację z europejskimi i światowymi konkurentami. Już dzisiaj polski eksport radzi sobie bardzo dobrze, świadcz? o tym jego coroczne wzrosty pomimo trudnej sytuacji na wschodzie. Jak wynika z danych NBP, polski eksport wzrósł w ostatnim kwartale 2014 roku o ponad 4%. Najlepiej radz? sobie większe firmy i prężnie rozwijaj?ce się start-upy, jednak dotacje unijne pomog? też średnim i małym firmom, dla których największym wyzwaniem będzie odpowiednie przygotowanie biznesowe.

„Z naszych doświadczeń wynika, że częst? i powtarzaln? barier? wejścia na nowe rynki polskich przedsiębiorstw z obszaru MSP s? m.in. brak wiedzy i kompetencji nt. międzynarodowego marketingu i trade marketingu. Pocz?wszy od świadomości, jak pozyskać informacje o atrakcyjnych dla danej firmy rynkach, poprzez przygotowanie strony internetowej (która powinna mieć kilka wersji językowych oraz landing page dedykowany danej kampanii), dalej przez sposoby gromadzenia kontaktów biznesowych, a skończywszy na prezentacji i promocji swojej marki i produktów określonej grupie celowej w sposób efektywny kosztowo. Często spotykamy się z podejściem, że wystarczy jedynie obecność na międzynarodowych targach i wydrukowanie katalogów.   Nasza nowa oferta ma pomóc zmienić takie podejście i dobrze ulokować środki pozyskane na rozwój międzynarodowy.” – wyjaśnia Marek Wcisło z Kompass Poland, firmy wspieraj?cej przedsiębiorców w ekspansji międzynarodowej.

W celu pomocy w pozyskaniu funduszy unijnych firma Kompass Poland nawi?zała partnersk? współpracę z firm? wyspecjalizowan? w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Po pozyskaniu funduszy Kompass wesprze klienta w przygotowaniu do ekspansji – pomoże stworzyć odpowiednie materiały promocyjne i stronę www, zrealizuje kampanie direct mailingowe i dostarczy narzędzia do zorganizowania udanej misji handlowej na nowy rynek.

Od kwietnia współpraca między Kompass Poland i firm? partnersk? będzie miała charakter dwustronny, a kompetencje obu firm będ? się wzajemnie uzupełniać, aby dostarczyć kompleksowe wsparcie klientom chc?cym rozwin?ć swój biznes na zagranicznych rynkach.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!