Podsumowanie wydarzeń  •  Komitety  •  Izba

Komitetu Nieruchomości – Jakie są plany rozwojowe m.st. Warszawy?

We wtorek 26 marca w ramach zebrania Komitetu Nieruchomości odbyło się spotkanie z Piotrem Sawickim, Dyrektorem Biura Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawa. Spotkanie miało na celu przedstawienie i omówienie bieżących planów rozwojowych miasta i założeń planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Zaangażowanie organów miejskich w działania z zakresu odpowiedzialności zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, czystości powietrza, rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu będzie nadal kontynuowane. Nacisk będzie również położony na rozwój sektora R&D, czy programu mieszkalnictwa na wynajem na grupy wiekowej 20-30.

W Biurze Rozwoju Gospodarczego powstaną ponadto dwa nowe wydziały, których zadaniem będzie wsparcie personalne i finansowe całej jednostki oraz zapewnienie rynkowi stałą, profesjonalną obsługę w zakresie łączenia inwestorów z dedykowanymi działami urzędu. Aby zapewnić jeszcze sprawniejszą obsługę inwestorów powstanie dodatkowa procedura nakreślająca potrzebne kroki mające zapewnić spójność wydawanych decyzji.

Zmiany w Urzędzie obejmą także kwestie personalne – od 1 kwietnia na stanowisku Dyrektora Biura Piotra Sawickiego zastąpi Grzegorz Kaczorowski, który dotychczas zajmował się rozwojem projektów PPP w Gdańsku. Piotr Sawicki będzie natomiast odpowiedzialny za biuro inwestorów oraz za rozwój PPP i projektów partnerstwa z biznesem. Ponadto, by ułatwić kontakt między środowiskiem akademickim i biznesowym, powołany zostanie zastępca Dyrektora do współpracy ze start up’ami oraz uczelniami.

W planach miasta jest również założenie miejskiego think thank’u, który będzie z jednej strony przestrzenią do konsultacji i rozmów z biznesem na temat możliwości rozwoju miasta, z drugiej będzie odpowiedzialny za przekazywanie rekomendacji w tym zakresie dla miasta.

Ponieważ Stolica nieuchronnie zagęszcza się i coraz mniej jest miejsc na zaplecze techniczne i różnego rodzaju składowiska, powstają plany, by, np. wzorem Paryża, zastanowić się nad możliwością wznoszenia na czas budowy inwestycji tymczasowych (ale nie w rozumieniu prawa budowlanego) obiektów np., poprzez budowanie zaplecza i placów składowych, które będą zlokalizowanie nad ulicami.

Dyskusja podczas spotkania dotyczyła także polityka parkingowej miasta. Celem jest, by stwarzać przestrzeń bardziej efektywną pod kątem wykorzystania miejsca, kierując się w stronę łączenia funkcji użytkowe przestrzeni dla pieszych, kierowców, rowerzystów.

Jednym z pomysłów jest docelowe usunięcie nawierzchniowych miejsc parkingowych i stopniowe przeniesienie parkingów pod ziemię. Celem jest oddanie mieszkańcom przestrzeni, koniecznie jest jednak zastanowienie się nad zmianami zasad dla parkingów podziemnych. Powstaje także pytanie do dalszych rozmów z biznesem – Jak wykorzystać potencjał miejsc parkingowych w istniejących biznesowych miejscach parkingowych (centrach handlowych, biurowcach)?

Miasto będzie również dynamiczniej działało w obszarze PPP – dotychczas z sukcesem zrealizowanych zostało już kilka projektów, np. wiaty autobusowe (w koncesji) lub parkingi podziemne. Miasto przygotowuje szereg projektów do zrealizowania, w tym: baseny nad Wisła, zagospodarowanie dużych terenów rozwojowych (np. otoczenie stadionu narodowego, powstanie kwartału z bazarem Różyckiego, zagospodarowanie terenów wokół Hali Gwardii, czy pałacu Lubomirskiego, itp.).

 

Pokaż jako prezentację obrazów

img_9538     img_9539     img_9542     img_9543     img_9545

img_9546     img_9548

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!