Komitetu Nieruchomości – Jakie są plany rozwojowe m.st. Warszawy?

We wtorek 26 marca w ramach zebrania Komitetu Nieruchomości odbyło się spotkanie z Piotrem Sawickim, Dyrektorem Biura Rozwoju Gospodarczego m. st. Warszawa. Spotkanie miało na celu przedstawienie i omówienie bieżących planów rozwojowych miasta i założeń planowanych inwestycji infrastrukturalnych.

Zaangażowanie organów miejskich w działania z zakresu odpowiedzialności zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, czystości powietrza, rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu będzie nadal kontynuowane. Nacisk będzie również położony na rozwój sektora R&D, czy programu mieszkalnictwa na wynajem na grupy wiekowej 20-30.

W Biurze Rozwoju Gospodarczego powstaną ponadto dwa nowe wydziały, których zadaniem będzie wsparcie personalne i finansowe całej jednostki oraz zapewnienie rynkowi stałą, profesjonalną obsługę w zakresie łączenia inwestorów z dedykowanymi działami urzędu. Aby zapewnić jeszcze sprawniejszą obsługę inwestorów powstanie dodatkowa procedura nakreślająca potrzebne kroki mające zapewnić spójność wydawanych decyzji.

Zmiany w Urzędzie obejmą także kwestie personalne – od 1 kwietnia na stanowisku Dyrektora Biura Piotra Sawickiego zastąpi Grzegorz Kaczorowski, który dotychczas zajmował się rozwojem projektów PPP w Gdańsku. Piotr Sawicki będzie natomiast odpowiedzialny za biuro inwestorów oraz za rozwój PPP i projektów partnerstwa z biznesem. Ponadto, by ułatwić kontakt między środowiskiem akademickim i biznesowym, powołany zostanie zastępca Dyrektora do współpracy ze start up’ami oraz uczelniami.

W planach miasta jest również założenie miejskiego think thank’u, który będzie z jednej strony przestrzenią do konsultacji i rozmów z biznesem na temat możliwości rozwoju miasta, z drugiej będzie odpowiedzialny za przekazywanie rekomendacji w tym zakresie dla miasta.

Ponieważ Stolica nieuchronnie zagęszcza się i coraz mniej jest miejsc na zaplecze techniczne i różnego rodzaju składowiska, powstają plany, by, np. wzorem Paryża, zastanowić się nad możliwością wznoszenia na czas budowy inwestycji tymczasowych (ale nie w rozumieniu prawa budowlanego) obiektów np., poprzez budowanie zaplecza i placów składowych, które będą zlokalizowanie nad ulicami.

Dyskusja podczas spotkania dotyczyła także polityka parkingowej miasta. Celem jest, by stwarzać przestrzeń bardziej efektywną pod kątem wykorzystania miejsca, kierując się w stronę łączenia funkcji użytkowe przestrzeni dla pieszych, kierowców, rowerzystów.

Jednym z pomysłów jest docelowe usunięcie nawierzchniowych miejsc parkingowych i stopniowe przeniesienie parkingów pod ziemię. Celem jest oddanie mieszkańcom przestrzeni, koniecznie jest jednak zastanowienie się nad zmianami zasad dla parkingów podziemnych. Powstaje także pytanie do dalszych rozmów z biznesem – Jak wykorzystać potencjał miejsc parkingowych w istniejących biznesowych miejscach parkingowych (centrach handlowych, biurowcach)?

Miasto będzie również dynamiczniej działało w obszarze PPP – dotychczas z sukcesem zrealizowanych zostało już kilka projektów, np. wiaty autobusowe (w koncesji) lub parkingi podziemne. Miasto przygotowuje szereg projektów do zrealizowania, w tym: baseny nad Wisła, zagospodarowanie dużych terenów rozwojowych (np. otoczenie stadionu narodowego, powstanie kwartału z bazarem Różyckiego, zagospodarowanie terenów wokół Hali Gwardii, czy pałacu Lubomirskiego, itp.).

 

Pokaż jako prezentację obrazów

img_9538     img_9539     img_9542     img_9543     img_9545

img_9546     img_9548

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!