Podsumowanie wydarzeń

Komitet środowisko - regulacje UE dot. plastiku

We wtorek 19 lutego w siedzibie CCIFP odbyło się spotkanie Komitetu środowisko, którego tematem przewodnim były regulacje UE dotyczące tworzyw sztucznych - nowe strategie związane z produkcją, wykorzystaniem i utylizacją plastiku oraz kontekst prawny.  Partnerem merytorycznym spotkania była firma Deloitte.

 

Uczestnicy spotkania skupili się na omówieniu znaczenia zapisów nowych dyrektyw zmieniaj?cych możliwości produkcji produktów plastikowych i potencjalnych konsekwencji dla przedsiębiorców w kontekście potrzebnych zmian strategii biznesowych, które będ? konieczne.  

Zaproponowane zapisy dyrektyw stanowi? przesłanki dla przedsiębiorstw dla odpowiedniego przygotowania się i przystosowania do nadchodz?cych zmian. Pojawiaj?ce się w?tpliwości w zakresie rozbieżności między założeniami teoretycznymi zapisów dyrektywy a rzeczywistymi możliwościami technicznymi zakładów produkcyjnych wskazuj? na konieczność zaawansowanych rozmów z dostawcami opakowań i dostosowania linii produkcyjnych.

Szacuje się, że w samym Oceanie Spokojnym znajduje się aż 87 ton plastiku, co odpowiada ponad trzykrotności powierzchni Francji!

Ustawa o tzw. Single Use Plastics najprawdopodobniej zostanie uchwalona   w marcu br przez Komisję Europejsk?. W Polsce zacznie zgodnie z tym planem obowi?zywać w 2021 roku.  

Kolejnym obszarem zainteresowania pod k?tem zabezpieczeń środowiskowych będzie m.in. branża modowa, dotychczas niedostatecznie regulowana i stanowi?ca istotne wyzwanie dla ekologii.  

Więcej informacji: Joanna Jaroch-Pszeniczna, joanna.jaroch@ccifp.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!