Achats

Komitet Retail - podsumowanie konsultacji dotyczących stanowiska w sprawie systemu kaucyjnego

W dniu 12 grudnia miało miejsce spotkanie Komitetu Retail będące kontynuacją i wynikiem dyskusji zainicjowanej podczas listopadowego spotkania komitetu. Analizowaliśmy wtedy nowe regulacje i główne wyzwania prawne w zakresie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zwracając uwagę na najistotniejsze wyzwania dla branży retail. W gronie firm członkowskich przyjęliśmy sobie za cel wypracowanie stanowiska izby, które byłoby zbiorem postulatów zmian do obecnych ram prawnych systemu kaucyjnego

Podczas spotkania zapoznaliśmy się z propozycją stanowiska, która została opracowana w oparciu o postulaty i uwagi sygnalizowane dotychczas przez firmy zrzeszone w CCIFP. Zwróciliśmy uwagę m.in. na poniższe kwestie podnoszone przez przedsiębiorców:

1. Operatorzy systemu kaucyjnego i budząca wątpliwości regulacja oparta na współistnieniu wielu systemów kaucyjnych prowadzonych przez różne podmioty reprezentujące.

2. Postulat odsunięcia terminu uruchomienia systemy kaucyjnego w czasie.

3. Apel w zakresie minimalnych poziomów selektywnego zbierania butelek i powrót do założeń poziomu zbiórki ujętych w samej dyrektywie SUP.

4. Wyłączenie z systemu kaucyjnego opakowań po napojach mlecznych i jogurtach.

5. Ograniczenie obowiązku zwracania kaucji za oddane butelki konsumentowi do tych przedsiębiorców, u których znajdują się butelkomaty lub w punkcie sprzedaży przyjmującym to opakowanie.

6. Kwestie podatkowe - postulat o wyłączenie z podstawy opodatkowania podatkiem VAT wartości kaucji na opakowania jednorazowego użytku objęte systemem kaucyjnym.

Spotkanie było moderowane przez autorów stanowiska - mec. Joannę Affre, adwokatkę, wspólniczkę zarządzającą Affre i Wspólnicy Sp.k., współprzewodniczącą Komitetu Retail CCIFP oraz przez mec. Mateusz Restela z kancelarii Affre i Wspólnicy.

Dziękujemy za aktywny udział i zaangażowanie wszystkich członków w finalną wersję dokumentu, który będzie stanowił spójny głos przedsiębiorców zrzeszonych w CCIFP. 

 

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!