Achats

Komitet Retail i ustawa franczyzowa - podsumowanie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości

We wtorek 28 lutego odbyło się spotkanie Komitetu Retail Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości poświęcone nadchodzącej regulacji franczyzy w Polsce. Naszymi gości byli Marcin Sławecki, szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości i przewodniczący zespołu ds. franczyzy oraz Mateusz Magda, sekretarz zespołu ds. franczyzy i ekspert w Biurze Ministra. Moderatorką spotkania była Joanna Affre z Kancelarii Affre i Wspólnicy, wiceprzewodnicząca Komitetu Retail. Przedstawiciele resortu w rzetelny sposób przedstawili aktualne założenia projektu przyszłej ustawy o franczyzie.

Czego dowiedzieliśmy się ze spotkania?

  • projekt zmian w prawie zostanie niebawem wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów;
  • brzmienie proponowanych przepisów przeszło istotne zmiany od zapowiedzi prezentowanych na wrześniowej konferencji przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości;
  • projektodawca planuje wprowadzić zmiany w prawie do Kodeksu cywilnego zamiast tworzyć nową ustawę;
  • franczyzodawca będzie musiał udostępnić potencjalnemu franczyzobiorcy najważniejsze informacje o franczyzie w formie dokumentu informacyjnego. Aby zapewnić elastyczność kontraktową, możliwe będą rozbieżności między ostateczną umową a udostępnionym wcześniej dokumentem informacyjnym;
  • strony będą mogły rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, ale jedynie w określonych w ustawie przypadkach;
  • na ten moment twórcy projektu zrezygnowali ze specjalnego trybu rozpatrywania sporów między stronami umowy franczyzy w arbitrażu;
  • vacatio legis ma wynieść trzy miesiące.

Dziękujemy Ministerstwu Sprawiedliwości za przyjęcie zaproszenia oraz dialog z firmami członkowskimi, które oferują różne modele współpracy franczyzowej. Przedstawiciele resortu zapowiedzieli udostępnienie CCIFP głównych założeń projektu, które następnie będą konsultowane w ramach poszczególnych firm. Wspólne stanowisko firm zostanie wypracowane podczas kolejnego spotkania Komitetu Retail zaplanowanego na 21 marca o godz. 14.00 w siedzibie CCIFP, a następnie przekazane zespołowi ds. franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!