Jeunes Professionnels

Komitet ds. Mikrofirm: wniosek do Rzecznika MŚP o wsparcie inicjatywy przesunięcia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2022 r.

Komitet ds. Mikrofirm działający w ramach Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej wystosował poniższą prośbę do Ministra Adama AbramowiczaRzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, o wsparcie w procedowaniu przesunięcia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2022 rok. Rozwiązanie to pozwoliłoby znacznie poprawić jakość prac przedsiębiorców nad zamknięciem roku sprawozdawczego. Wniosek został opracowany przez Ewę Ogłozińską, Accounting Manager z Accounting & Corporate Services.

W dniu 9 lutego Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej informację o pracach w kierunku wydania rozporządzenia wydłużającego o 3 miesiące termin składania deklaracji CIT-8 i zapłaty podatku wskazanego w zeznaniu rocznym.  Natomiast 16 lutego ukazał się projekt rozporządzenia, w którym złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2022 a 28 lutego 2023 przesuwa się o trzy miesiące.

Jako powód przesunięcia terminów złożenia deklaracji CIT Ministerstwo wskazało, iż późniejszy termin rozliczenia zapewni podatnikom większy komfort i bezpieczeństwo realizacji obowiązków podatkowych, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną. Argumentacja i działania Ministerstwa są w oczach przedsiębiorców (podatników) jak najbardziej słuszne, jednakże należałoby wskazać na problem związany z brakiem przesunięcia obowiązku sporządzenia sprawozdań finansowych, tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Przesunięcie terminu obowiązku złożenia sprawozdania finansowego wynika z faktu, że w informacji dodatkowej do przedmiotowego dokumentu, obowiązkowym elementem jest zawarcie informacji dotyczących różnic pomiędzy wynikiem finansowym w ujęciu bilansowym, a tym w ujęciu podatkowym. Niemożliwe jest sporządzenie tego elementu bez sporządzenia kalkulacji dotyczącej podatku dochodowego.

Co więcej w rachunku zysków i strat jednostki wykazują pozycję zysku brutto (przed opodatkowaniem), kwotę podatku oraz  zysk netto (po opodatkowaniu).

Tak więc przesunięcie terminu sporządzenia deklaracji bez przesunięcia terminu sporządzenia terminów sprawozdań finansowych, zdaniem przedsiębiorców, nie spełni celu, jakie Ministerstwo założyło.

Dodatkowo należy podkreślić, że obecna zmieniająca się sytuacja makroekonomiczna
w szczególności wojna w Ukrainie oraz inflacja muszą znaleźć swe odzwierciedlenie zarówno w danych finansowych sprawozdań jak i części opisowej. Wydaje się więc być jak najbardziej uzasadnione równoczesne przesunięcie terminu sporządzenia sprawozdań finansowych. 

W obliczu opisanej powyżej sytuacji, zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o wsparcie naszego wniosku.

 

Joanna Jaroch-Pszeniczna

Dyrektorka Generalna CCIFP

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!