Jeunes Professionnels

Komitet ds. Mikrofirm: podsumowanie spotkania z Ministrem Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem MŚP

Środa 22 lutego 2023 r. była ważną datą z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w ramach CCIFP. Ich przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wydarzenie było jednocześnie początkiem zupełnie nowej inicjatywy - E-komitetu ds. Mikrofirm, który będzie skupiał szefów mikro- i małych firm zrzeszonych w CCIFP, by mogli oni wspólnie podejmować tematy ważne z punktu widzenia ich biznesu, a także zdobywać konkretną wiedzę dotyczącą prowadzenia i rozwoju działalności. Komitet będzie kontynuował swoją działalność podczas comiesięcznych spotkań realizowanych głównie w formule online.

CCIFP jest jednym z 378 podmiotów zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, w ramach której działa aż 39 zespołów roboczych zrzeszonych wokół poszczególnych sektorów biznesu. Podczas spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z aktualną działalnością Rzecznika, m.in. z częścią postulatów zawartych w tzw. „Dziesiątce Rzecznika MŚP”, których wdrożenie ma na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Uczestnicy spotkania poznali także bliżej zadania i możliwości kompetencyjne Rzecznika, do których należą m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów firm z sektora MŚP; pomoc w mediacjach między przedsiębiorcami a administracją; współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw MŚP, jak również działalność edukacyjna i informacyjna.

Minister Abramowicz wyraził również swoją gotowość do reprezentowania interesów przedsiębiorców w przypadku nieproporcjonalnych kontroli Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do wnioskowania do właściwych organów o stosowne objaśnienia dotyczące niejasnych aktów i regulacji prawnych.

Zależy nam na tym, by E-komitet ds. Mikrofirm był miejscem dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących tematów, które stanowią wyzwanie dla najmniejszych firm członkowskich. Celem CCIFP jest dostarczanie Państwu konkretnych narzędzi i rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności poprzez wsparcie ekspertów z różnorodnych dziedzin. Już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie które odbędzie się 23.03. o godz. 10.00 (via Zoom), poprowadzi je Ewa Ogłozińska z Accounting & Corporate Services. Będzie ono poświęcone najważniejszym obowiązkom i terminom dla przedsiębiorców w najbliższych tygodniach. Więcej informacji i zapisy >>> TUTAJ

Kolejne, zaplanowane na kwiecień spotkanie, będzie dotyczyło zawierania i negocjowania umów najmu, a poprowadzi je Marcin Szlęzak, CEO Find Office.

Dziękujemy za Państwa obecność i zachęcamy do aktywnej współpracy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!