Analizy i badania

Kolejny spadek cen na aukcji Global Dairy Trade

<p style="text-align: justify;">Wczoraj miała miejsce aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 1034 pkt. wobec 1076 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 20 grudnia 2016 r. (spadek o 3,9%), co było wyraźnie poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii.</p>

>

W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 4 z 8 jego składowych, wśród których najsilniejszy spadek cen odnotowano w przypadku pełnego mleka w proszku (-7,7%). Nieznacznie zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 22 396 t wobec 22  321 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 17 stycznia.  

Wyniki wczorajszej aukcji nie zmieniaj? naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. ub. r. wszedł we wzrostow? fazę cyklu i pozostanie w niej do III kw. br. W ostatnich miesi?cach wzrost widoczny był szczególnie w przypadku cen masła, które rosły szybciej niż ceny pozostałych produktów mlecznych. Uważamy, że w kolejnych miesi?cach perspektywy dalszego silnego zwiększenia cen masła s? ograniczone, podczas gdy ceny pozostałych produktów mlecznych będ? nadal rosn?ć. W efekcie oczekujemy stopniowego zmniejszania się powstałego w ostatnich miesi?cach dysparytetu pomiędzy cenami masła i pozostałych produktów mlecznych (por. AGROmapa z 15.12.2016).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!