Kolejny silny spadek cen masła na aukcji GDT

<p style="text-align: justify;">Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 970 pkt. wobec 986 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 4 lipca br. (spadek o 1,6%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Jest to już czwarty z rzędu spadek indeksu GDT. Tym samym indeks cen GDT ukształtował się na najniższym poziomie od grudnia 2017 r.</p>

>

W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 4 z 9 jego składowych: kazeiny podpuszczkowej (-9,5%), masła (-8,1%), bezwodnego tłuszczu mlecznego (-5,2%) oraz sera Cheddar (-3,3%). Wzrost odnotowały natomiast ceny pełnego mleka w proszku (+1,5%) oraz odtłuszczonego mleka w proszku (+0,8%). Laktoza, maślanka w proszku i serwatka nie były oferowane na aukcji. Zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 25 454 ton wobec 26  519 ton (-4,0%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 7 sierpnia.

W wynikach aukcji na szczególn? uwagę zasługuje kolejny silny spadek cen masła. Jest on obserwowany również w UE oraz w USA. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym po przejściowym wzroście cen w I poł. br. zwi?zanym z niższ? produkcj? mleka w Nowej Zelandii z uwagi na suszę, a także niepewności? co do skali ożywienia skupu mleka w UE, ceny produktów mlecznych powróc? do trendu spadkowego (por. AGROmapa 19.06.2018).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!