Analizy i badania

Kolejny silny spadek cen masła na aukcji GDT

<p style="text-align: justify;">Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 970 pkt. wobec 986 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 4 lipca br. (spadek o 1,6%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Jest to już czwarty z rzędu spadek indeksu GDT. Tym samym indeks cen GDT ukształtował się na najniższym poziomie od grudnia 2017 r.</p>

>

W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 4 z 9 jego składowych: kazeiny podpuszczkowej (-9,5%), masła (-8,1%), bezwodnego tłuszczu mlecznego (-5,2%) oraz sera Cheddar (-3,3%). Wzrost odnotowały natomiast ceny pełnego mleka w proszku (+1,5%) oraz odtłuszczonego mleka w proszku (+0,8%). Laktoza, maślanka w proszku i serwatka nie były oferowane na aukcji. Zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 25 454 ton wobec 26  519 ton (-4,0%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 7 sierpnia.

W wynikach aukcji na szczególn? uwagę zasługuje kolejny silny spadek cen masła. Jest on obserwowany również w UE oraz w USA. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym po przejściowym wzroście cen w I poł. br. zwi?zanym z niższ? produkcj? mleka w Nowej Zelandii z uwagi na suszę, a także niepewności? co do skali ożywienia skupu mleka w UE, ceny produktów mlecznych powróc? do trendu spadkowego (por. AGROmapa 19.06.2018).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!