Aktualności firm stowarzyszonych

Kolejny rok wyzwań przed Fraikin

<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Historia Fraikin w Polsce sięga 2006 roku i kilkadziesiąt kontraktów w pierwszych miesiącach działalności. Dziś jesteśmy dojrzałym przedsiębiorstwem, które rozwijało i reorientowało się przez 12 lat w wymagających warunkach polskiej gospodarki. Rezultatem naszego sukcesu jest zwiększająca się sukcesywnie o średnio 20% z roku na rok flota oraz rozbudowany wachlarz produktów. Firma została stworzona przez najlepszą kadrę pracowniczą, dlatego dzięki ciężkiej pracy wielu osób jesteśmy postrzegani wśród konsumentów jako silna i solidna marka. </strong></span></p>

>

Każdorazowego poszerzenia parku pojazdów przedsiębiorstwa dokonujemy przede wszystkim w oparciu o szczegółow? analizę rynku. Efektem tego jest wzrost floty na poziomie 25% w stosunku do roku poprzedniego. Obecnie Fraikin Polska jest w posiadaniu 4500 pojazdów w wielu konfiguracjach. Następna dostawa, któr? zaplanowaliśmy na wiosnę 2018, to ok. 200 nowych furgonów, chłodni, kurtyn oraz kontenerów. Dzięki temu nast?pi poprawa jakości oferowanego produktu w wynajmie krótkoterminowym. Rosn?ce zainteresowanie usług? wynajmu długoterminowego, który jest określany jako alternatywa dla leasingu i kredytu, również przynosi oczekiwane rezultaty. Rok 2017 dostarczył nam wiele nowych kontraktów, m. in. z Poczt? Polsk? oraz Bakom?, ale także nowych klientów w sektorach: budowlanym, dystrybucyjnym i transportowym.

Rok 2017 był rokiem przełomowym również ze względu na pojawienie się nowych, niezależnych oddziałów. Dotychczasowe punkty wynajmu pojazdów zlokalizowane były w autoryzowanych punktach pojazdów ciężarowych i dostawczych.

Decyduj?c się na takie rozwi?zanie, dokładnie przeanalizowaliśmy wybór lokalizacji nowych oddziałów Fraikin. Naszym priorytetem podczas wyboru ich umiejscowienia były: dogodny i prosty dojazd oraz komfortowy parking na terenie obiektu. Niezależne jednostki otwieramy dodatkowo w największych miastach Polski, najczęściej tam gdzie przejazd z jednego końca miasta na drugi może być kłopotliwy. Tym samym zwiększamy pokrycie geograficzne na ternach dużych aglomeracji. Dwa pierwsze oddziały otwarte w 2017 roku zlokalizowane s? przy ul. Łopuszańskiej 33 w Warszawie oraz przy ul. Tynieckiej 11 we Wrocławiu.” – komentuje Dominik Wołoszyn, Rental Manager Fraikin CEE.

Stajemy przed nowym, 2018 rokiem, który stawia nam kolejne cele i wyznacza dalsz? ścieżkę rozwoju. Tutaj warto wspomnieć o nowym systemie organizacji, w który obecnie wkracza Fraikin Polska. Oprócz centralnej przebudowy, której celem jest usprawnienie wielu wewnętrznych systemów, nasi klienci najbardziej odczuj? poprawę obsługi posprzedażnej. Między innymi wyłoniony został zespół osób, których głównym zadaniem jest kontakt z klientem, odpowiadanie na reklamacje, optymalizowanie ofert oraz szukanie najlepszych rozwi?zań. Efekt jest prosty - każda firma wynajmuj?ca pojazdy z Fraikin ma zapewnione wsparcie dedykowanego dla niej sztabu osób na każdym etapie relacji. Wynik, który otrzymujemy, to kompleksowa i indywidualna obsługa w pełnym zakresie potrzeb.

Ochrona środowiska to kolejny punkt na mapie postanowień naszej firmy. Oprócz regulacji przepisów dotycz?cych norm spalin, coraz więcej europejskich miast decyduje się na całkowity zakaz użytkowania na ich terenach pojazdów zasilanych olejem napędowym. Jest to idealny moment na poszukiwanie rozwi?zań, które będ? odpowiedzi? na nowe, ekologiczne normy. Jako europejskie przedsiębiorstwo odpowiedzialne za środowisko, sukcesywnie wprowadzamy do swojej oferty pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Przykładem na to jest kontrakt z firm? cateringow? Bon Appetit z Lublina, która wynajmuje od nas dwa pojazdy zasilane na CNG. Nad wprowadzeniem pojazdów napędzanych energi? elektryczn? do oferty pracuje obecnie sztab specjalistów w grupie badawczej FraikinLab. Maj?c na uwadze najwyższ? jakość oferowanych produktów, testy pojazdów polegaj? na dokładnej analizie parametrów technicznych oraz sprawdzeniu działania danego pojazdu w warunkach rzeczywistych. Pozwoli to na wyselekcjonowanie odpowiednich modeli i marek, które dodane zostan? w 2018 roku do portfolio Grupy Fraikin.

Bez zmian pozostaj? oferty wynajmu w krótkim, średnim oraz długim terminie, a także zarz?dzanie flot?. Wszystko to zostanie jednak zmodyfikowane i wzbogacone o nowe technologie. W tym roku uruchomiamy aplikacje mobilne, aby nasi Klienci mogli skuteczniej i łatwiej kontaktować się z przedstawicielami Fraikin. Aplikacja pozwoli na wynajem pojazdu za pomoc? smartphone’a, kontrolę pojazdu, czyli zintegrowany system GPS. Ponadto będzie można znaleźć w niej ciekawe programy lojalnościowe, które znajd? swoje przełożenie w ofercie handlowej.

Sukces Fraikin w 2017 roku to przede wszystkim stała budowa relacji z Klientem z naciskiem na jakość obsługi oraz dobre relacje zespołowe, które maj? wpływ na reprezentowane przez naszych pracowników wartości biznesowe. Dbamy o to, aby zmiany w naszym otoczeniu, nie spowalniały tempa wyznaczanego do tej pory przez Fraikin na rynku wynajmu pojazdów użytkowych. Wzrost floty, nowi klienci, alternatywne produkty i aplikacje mobilne to ambitne cele, które śmiało wyznaczamy sobie w 2018 roku. Nowy wymiar biznesu, to nowe technologie. D?żymy do bycia jak najbardziej innowacyjn? spółk? w sektorze wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych” – podkreśla Artur Nowicki, Dyrektor Generalny CEE Fraikin.

***  

Fraikin Polska dostarcza sprzęt i usługi firmom i instytucjom, korzystaj?cym z pojazdów użytkowych w codziennej działalności. Usługi te s? części? nowoczesnych rozwi?zań zarz?dzania, które firma oferuje wszystkim użytkownikom pojazdów: od właścicieli jednej ciężarówki do przedsiębiorstw dysponuj?cych całymi flotami. Spółka dysponuje największ? flot? pojazdów różnych marek i o różnym przeznaczeniu, licz?c? 56 tys. pojazdów (51 tys. w posiadaniu własnym i 5 tys. w obsługiwanych flotach), i największ? wyspecjalizowan?, zintegrowan? sieci?, składaj?c? się ze 280 oddziałów w Europie (Francji, Niemczech, Belgii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Holandii, Włoszech i Rosji), a także w Arabii Saudyjskiej. FRAIKIN nie jest jednak po prostu spółk? leasingow?. Jej 2,8 tys. pracowników służy klientom firmy pomoc? w  opracowywaniu rozwi?zań dostosowanych do ich wymagań i wykazuje się profesjonalizmem w szybkim i elastycznym działaniu, zawsze spełniaj?cym ich oczekiwania.

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie: www.fraikin.pl  

Dodatkowych informacji udziela:

Sandra Szkwarek
Marketing Manager
e-mail: sandra.szkwarek@fraikin.com
tel. (022) 330 09 60, kom.+48 607 409 230

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!