Aktualności firm stowarzyszonych

Kolejny rok udanej działalności dla Fraikin Polska

<p style="text-align: justify;">Rok 2014 to następny udany okres dla działalności Fraikin Polska. Wieloletnie doświadczenie spółki na polskim rynku zarządzania flotami pojazdów ciężarowych, a także coraz większa jego dojrzałość dały Fraikin kolejne osiągnięcia. Spółka odnotowała blisko 33% wzrost sprzedaży w odniesieniu do roku 2013, jednocześnie zarządzając flotą o 22% większą niż w roku ubiegłym.</p>

>

Flota Fraikin na chwilę obecn? to ponad 3300 pojazdów dostawczych i ciężarowych. W obszarze oferowanych usług duż? popularności? niezmiennie cieszył się wynajem długoterminowy, którego przychody wzrosły o prawie 25% w odniesieniu do roku ubiegłego. Ilość pojazdów objętych kontraktami długoterminowymi to aż 84% ogólnej floty Fraikin. Z kolei w ramach wynajmu krótkoterminowego odnotowano rekordowy od pocz?tku funkcjonowania Fraikin Polska, bo aż 40% wzrost przychodów. Spółka otworzyła również dwa oddziały dedykowane właśnie tej usłudze: w Bydgoszczy i w Lublinie. W zwi?zku z rosn?c? dynamik? rynku i w odpowiedzi na coraz bardziej zróżnicowane potrzeby klienta, Fraikin Polska wzbogaciła swoj? ofertę. Do gamy pojazdów trafił nowy typ: małe furgony chłodnie. Oprócz większego asortymentu, Fraikin zwiększyła również ilość najbardziej poż?danych na rynku pojazdów dostawczych, dzięki czemu liczebność floty przeznaczonej na wynajem krótkoterminowy wzrosła o ponad 100 sztuk.

”Wszystkie działania jakie podjęliśmy w 2014 roku opierały się o realizację rosn?cych potrzeb klientów. Nowe oddziały, jeszcze szersza gama pojazdów oraz znacz?cy wzrost floty pojazdów – to efekt coraz większego zainteresowania wynajmem pojazdów użytkowych.” – mówi Artur Nowicki, Prezes Fraikin na Europę Środkowo-Wschodni?. „Przedsiębiorcy dostrzegaj? zalety wynajmu, różnorodność korzyści jakie przynosi oferowana przez nas usługa, niezależnie od tego czy jest to wynajem krótko-, średnio- czy długoterminowy” – dodaje.

Coraz większa dojrzałość rynku w obszarze zarz?dzania flot pojazdów ciężarowych, przyczyniła się do tego, że Fraikin Polska znacz?co poszerzyła grono klientów, a także liczbę branż, w których wynajem pojazdów zdobył uznanie. Świadcz? o tym kilkuletnie kontrakty dzierżawy i pełne zarz?dzanie pojazdami z firmami takimi jak: Bakoma, Market Detal, Jarper czy Premium Distribution. Do floty Fraikin trafiły m.in.: śmieciarki, hakowce, cysterny do przewozu mleka. „O ile do niedawana z usług pełnego wynajmu korzystały głównie duże firmy, których floty obejmowały kilkanaście b?dź kilkadziesi?t aut, to obecnie po zewnętrzne finansowanie z gwarancj? pełnej obsługi floty coraz częściej sięgaj? również mniejsi przedsiębiorcy. ” – mówi Artur Nowicki.

Fraikin w Europie

  W 2014 roku Grupa Fraikin nadal dynamicznie rozwijała się na s?siaduj?cych rynkach Czech, Słowacji i Węgier. Spółki Fraikin w tych krajach notowały stały wzrost przychodów i nowych klientów. Flota, któr? zarz?dzało Fraikin Czechy, Słowacja i Węgry na koniec 2014 roku liczyła ponad 600 pojazdów. Plany na rok 2015 przewiduj? zwiększenie liczebności floty do ponad 1000 pojazdów dostawczych i ciężarowych a także wzmocnienie w obszarze lepszego dotarcia do klienta poprzez otwarcie nowych oddziałów dedykowanych pod wynajem krótkoterminowy. W ramach ekspansji na rynki środkowo-europejskie w marcu 2015 Fraikin rozpoczęła swoj? działalność również w Rosji.

Mobilność czyli wymiana informacji w chmurze

Rok 2014 był również dla Fraikin rokiem wdrożeń nowoczesnych rozwi?zań IT wspieraj?cych wymianę informacji. Aby zapewnić elastyczność oraz dostęp do informacji w każdym miejscu, firmowa poczta została przeniesiona "w chmurę". Dziś, podczas pracy w biurze lub w terenie, pracownik Fraikin ma dostęp do firmowej poczty, kalendarza czy plików z których korzysta - zarówno na laptopie jak i smarftonie, przy pełnej integracji pomiędzy urz?dzeniami. Jednocześnie obecne rozwi?zanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli dostępu do informacji. Wdrożone zostały również rozwi?zania workflow, co przyczyniło się znacznego usprawnienia obiegu informacji w firmie: proces akceptacji dokumentów został skrócony kilkukrotnie, również dostęp do informacji archiwalnych jest znacznie szybszy i prostszy - udostępniony na ujednoliconej platformie.

  „Wdrożone projekty IT i przeniesienie rozwi?zań "w chmurę" pozwoliło wyjść naprzeciw oczekiwaniom mocno rozwijaj?cego się biznesu - daj?c mobilność oraz szybki dostęp do potrzebnej informacji przy zapewnieniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa. W roku 2015 stawiamy następne ambitne wyzwania dla IT: integrację wykorzystywanych rozwi?zań oraz udostępnienie nowoczesnych narzędzi wspieraj?cych biznes” – mówi Nowicki.

2015 rok pod znakiem dalszego rozwoju

W 2015 nadal rozwijana będzie flota dedykowana wynajmowi krótkoterminowemu, w planach firmy jest również otwarcie 3 kolejnych oddziałów oraz uruchomienie 2 oddziałów typu Express w Warszawie i Gdańsku. Oddziały Express zlokalizowane będ? w centralnych punktach komunikacyjnych miast i stanowić będ? alternatywę dla punktów wynajmu konkurencji.

W rok 2015 firma Fraikin Polska wchodzi z optymizmem i ambitnymi perspektywami rozwoju. Spółka planuje dalsz? ekspansję na terenie Polski oraz poszukiwanie nowych partnerów biznesowych. Grupa Fraikin na rok 2015 zakłada również dalszy rozwój w Europie. Planowane jest rozpoczęcie działań w Niemczech oraz we Włoszech, a już w marcu 2015 roku firma rozpoczęła działalność w Rosji.

Sukcesy Fraikin pokazuj?, że wynajem pojazdów użytkowych to potrzebny i dochodowy biznes „Z każdym rokiem zwiększa się liczba pojazdów w naszej flocie, obroty spełniaj? nasze założenia, a co najważniejsze, lista klientów staje się coraz dłuższa. Oferujemy usługę, która niezależnie od sytuacji rynkowej będzie poż?dana: w szczególności ze względu na szereg zalet, które j? charakteryzuj? i korzyści, które przynosi firmom” – mówi Artur Nowicki. Fraikin Polska planuje w 2015 roku utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju swojej floty oraz m.in. 25% wzrost sprzedaży.

Dziś w Polsce z wynajmu długoterminowego korzysta kilkanaście procent przedsiębiorstw, podczas gdy w Europie Zachodniej ten odsetek sięga nawet 40-60%. To dowód na to, że jest jeszcze sporo przestrzeni do budowania świadomości korzyści płyn?cych z tej formy finansowania i zarz?dzania flot? pojazdów użytkowych.

CNG – Rewolucja w transporcie!

W 2015 Fraikin Polska wprowadza również do swojej oferty wynajem pojazdów dostawczych i ciężarowych napędzanych CNG (ang. compressed natural gas) wraz z pełn? infrastruktur? paliwow?. Oferta Fraikin dotycz?ca pojazdów napędzanych paliwem CNG skierowana będzie przede wszystkim do firm produkcyjnych, dystrybucji lokalnej i krajowej, a także firm komunalnych (m.in. wywóz odpadów) i transportu osobowego. Jako wsparcie floty pojazdów CNG, Fraikin zapewni wydzierżawienie postawionej pod klucz stacji tankowania CNG, dedykowanej indywidualnym potrzebom klienta. W tym rozwi?zaniu Fraikin zapewni pełn? obsługę serwisow? stacji z zapewnieniem dostawy gazu CNG do pojazdów.

Rozwi?zanie Fraikin to rewolucja na Polskim rynku. Dajemy naszym Klientom gwarancję pełnego rozwi?zania dla technologii CNG w ramach stałej raty miesięcznej”– mówi Artur Nowicki. „Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegaj? zalety pojazdów napędzanych gazem CNG. Alternatywne paliwo przyszłości to przede wszystkim ekonomia id?ca w parze z ekologi?”– dodaje.

***

Fraikin Polska Fraikin Polska jest części? Grupy Fraikin – największego europejskiego dostawcy usługi wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych. Obecnie Grupa Fraikin zarz?dza ponad 64 000 pojazdów. Oferta firmy Fraikin obejmuje wynajem krótko- i średniterminowy, wynajem długoterminowy, zarz?dzanie flot?, sprzedaż pojazdów używanych, zakup i leasing zwrotny. Gama pojazdów Fraikin jest bardzo szeroka - od pojazdów lekkich (furgony o DMC równej 3,5 T), poprzez pojazdy średnie, a skończywszy na ciężkich pojazdach użytkowych oraz pojazdach specjalistycznych – ambulanse, wywrotki, żurawie, hakowce, śmieciarki, cysterny, bankowozy, więźniarki. W zależności od określonych wymagań, Fraikin dostarcza klientom, zarówno indywidualnym jak i instytucjonalnym, pojazdy które s? najlepiej dostosowane do obecnych i przyszłych ich potrzeb.

Dostarczane do klienta pojazdy s? objęte kompleksow? obsług? Full Service Lease (FSL), która zawiera finansowanie, ubezpieczenie, przegl?dy, naprawy oraz zarz?dzanie w każdym zakresie: operacyjnym, administracyjnym, prawnym i technicznym.

W oparciu o 70 letnie doświadczenie w branży wynajmu pojazdów dostawczych i ciężarowych, funkcjonowanie blisko 200 zintegrowanych oddziałów usługowych na terenie 12 państw Europy oraz pracę ponad 3 500 pracowników, każdy klient Fraikin ma zapewnion? wysok? jakość dostarczonych usług.

  Fraikin, poprzez zdobyt? wiedzę i umiejętności stworzyło standard na rynku, który w sposób optymalny służy klientom, którzy nam zaufali.

Więcej informacji o firmie Fraikin Polska na stronie : www.fraikin.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!