Analizy i badania

Kolejny dobry kwartał w polskiej branży motoryzacyjnej

<p style="text-align: justify;"><strong>W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku zarejestrowano w Polsce 258,2 tys. samochodów osobowych – o 5% więcej niż rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki odnotował także segment pojazdów użytkowych, w szczególności ciężarowych o DMC&gt;3,5t. Wzrosty mają miejsce </strong><strong>nie tylko w handlu, ale także w przemyśle motoryzacyjnym. Produkcja sprzedana ulokowanych w Polsce fabryk motoryzacyjnych wyniosła odI do III kwartału 2015 roku 92,4 mld zł, tj. o blisko 10% więcej niż rok wcześniej.</strong></p>

>

Samochody osobowe: rynek motoryzacyjny napędzaj? firmy i instytucje

W III kwartale 2015 roku zarejestrowano w Polsce 80,5 tys. nowych samochodów osobowych,tj. o 5,6 tys. mniej niż w II kwartale 2015 roku, jednak o 11,3 tys. (16%)więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Od pocz?tku roku ł?czna liczba rejestracji samochodów osobowych sięgnęła 258,2 tys., tj. była wyższa o 5% niż w ci?gu trzech pierwszych kwartałów 2014 roku.

Motorem wzrostu rynku nowych samochodów osobowych s? rejestracje klientów instytucjonalnych, które po trzech kwartałach były większe o 11% niż rok wcześniej. W tym samym czasie rejestracje klientów indywidualnych zmalały o 4%. To już trwały trend na polskim rynku – firmy i instytucje odpowiadały w tym roku już za ponad 64%zakupów w tym segmencie. Pięć lat temu było to 45% – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Segment marek premium dalej bije rekordy. W III kw. 2015 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w tym segmencie wyniosła 9,6 tys., zaś od pocz?tku roku – 28,5 tys. To o 15% więcej niż od I do III kwartału 2014 roku.

Dobra koniunktura dla marek premium wi?że się m.in. ze stabiln? baz? klientów instytucjonalnych, którzy odpowiadaj? za 86% rejestracji w tym segmencie. Po trzech kwartałach 2015 roku liczba zarejestrowanych przez firmy i instytucje samochodów marek premium była większa o 22% niż rok wcześniej, podczas gdy w segmencie klientów indywidualnych rejestracje spadły o blisko 15% – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Wci?gu trzech pierwszych kwartałów 2015 roku,w porównaniu do takiego samego okresu ubiegłego roku, znacz?co wzrosło zainteresowanie mniejszymi limuzynami z klasy E (12% wzrostu), dużymi SUVami (7% wzrostu) oraz samochodami sportowymi i kabrioletami (21% wzrostu). Z drugiej strony widoczny jest także wzrost sprzedaży małych i średnich aut z segmentów B (10%) i C (5%) oraz małych i średnich SUVów i crossoverów (10%).Na szczególn? uwagę zasługuje sprzedaż samochodów z napędami alternatywnymi. Po trzech kwartałach 2015 roku liczba rejestracji   pojazdów z napędami alternatywnymi(w większości hybryd) była wyższa niż w całym 2014 roku i przekroczyła 4,0 tys. sztuk. Co istotne, równie silny wzrost popytu nast?pił w segmencie firm i instytucji, jak i osób prywatnych.

Jednoślady: rekordowy sezon w segmencie motocykli

Od I do III kwartału 2015 roku liczba zarejestrowanych nowych motocykli sięgnęła rekordowego poziomu 20,4 tys. sztuk, tj. o 146% wyższego niż w analogicznym okresie 2014 roku. Za tak silny wzrost odpowiadaj? głównie duże skutery i małe motocykle typu street, jednak wzrost popytu dotyczy niemal wszystkich kategorii. Rosn?ce zainteresowanie motocyklami o małych pojemnościach przełożyło się na pogłębienie spadku na rynku motorowerów. W skali dziewięciu pierwszych miesięcy 2015 roku rejestracje w tym segmencie były mniejsze o 33% niż rok wcześniej i sięgnęły zaledwie 25,0 tys. szt.

Samochody użytkowe: tempo wzrostu samochodów dostawczych i autobusów zwolniło, ale wyniki całego segmentu wci?ż bardzo dobre

Na szczególn? uwagę zasługuje rynek pojazdów użytkowych. Wyj?tkowo dobre s? wyniki rejestracji samochodów ciężarowych, które szczególnie dzięki rezultatom w grupie pojazdów najcięższych pow. 16t., kolejny kwartał z rzędu były wyższe o 1/3 niż rok wcześniej. W segmentach lekkich samochodów dostawczych i autobusów w III kwartale dynamiki wzrostu nie były już tak wysokie,jak w pierwszej połowie roku.Ł?czn? sprzedaż od pocz?tku roku, na tle zeszłych lat, trudno ocenić inaczej niż bardzo pozytywnie – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W III kwartale 2015 roku zarejestrowano 12,7 tys. samochodów dostawczych (o DMC<=3,5t), tj. o 11% więcej niż rok wcześniej. Od pocz?tku roku liczba rejestracji w tym segmencie wzrosła o 15% r/r, do blisko 37,0 tys. szt. W segmencie samochodów ciężarowych (o DMC>3,5t) rejestracje od I   do III kwartału wzrosły o 26%, do 15,7 tys. szt. W samym III kwartale zarejestrowano 5,5 tys. pojazdów, o 33% więcej niż rok wcześniej. Dynamiczne wzrosty skończyły się z kolei na rynku autobusów, których w III kwartale zarejestrowano 304 szt., tj. o 29% mniej niż rok wcześniej. Od pocz?tku 2015 roku rejestracje w tej grupie były wyższe wci?ż o 11% niż rok wcześniej w analogicznym czasie i przekroczyły 1,2 tys. szt.

Przemysł motoryzacyjny: odbicie w Europie sprzyja fabrykom pojazdów w Polsce

Rynek nowych pojazdów samochodowych w UE systematycznie się odbudowuje i to we wszystkich segmentach. Ożywienie widać w szczególności w przypadku samochodów dostawczych, ciężarowych i autobusów, jednak samochody osobowe także sprzedaj? się coraz lepiej. Jest to nie tylko zasługa obicia w krajach najbardziej doświadczonych przez kryzys ostatnich lat, np. Hiszpanii, Włoch, ale także stopniowego wzrostu na dużych, stabilnych rynkach, jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Daje to pozytywny impuls dla ulokowanych w Polsce fabryk pojazdów, części i podzespołów – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Od I do III kwartału 2015 roku wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego w Polsce wyniosła 92,4 mld zł, tj. nominalnie o blisko 10% więcej niż rok wcześniej. Motorem wzrostu były przede wszystkim samochody osobowe, których wyprodukowano w tym okresie 416,5 tys. szt. – o 13% więcej niż rok wcześniej.Od pocz?tku roku wzrosła także w skali roku, produkcja pojazdów dostawczych i ciężarowych (o 3% r/r, do 89,6 tys. szt.) oraz autobusów (do 3,3 tys., tj. o 1%). Towarzysz? temu wyj?tkowo dobre wyniki fabryk silników, części i akcesoriów motoryzacyjnych. W I połowie 2015 roku (eksport tego typu wyrobów z Polski wzrósł o 9%, do 9,3 mld euro.

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres
biuroprasowe(@)kpmg.pl oraz anna.materzok(@)pzpm.org.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q4/2015 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek.Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na pzpm.org.pl

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniekpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Monika Muracka, e-mail: mmuracka(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734  160  177

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Marta Tyszer, e-mail: mtyszer(@)kpmg.pl, tel. (22) 528 14 04 lub 664  718  613

Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701

Anna Materzok, e-mail: anna.materzok(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124


Nie przegap żadnej aktualizacji od
@KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!