COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Kolejne sygnały wypłaszczenia konsumpcji

W ubiegłym tygodniu obostrzenia ze stref żółtych zostały rozszerzone na cały kraj (patrz powyżej). W poniższej analizie przestawiamy tendencje w zakresie aktywności gospodarstw domowych w przeddzień wprowadzenia nowych ograniczeń. W celu oceny trendów konsumpcyjnych posługujemy się informacjami nt. płatności dokonywanych przez klientów indywidualnych naszego banku (por. MAKROmapy z 27.04.2020 i 11.05.2020). W poniższej analizie korzystamy z danych w częstotliwości tygodniowej, przedstawiających łączą wartość transakcji kartami płatniczymi i BLIK.

Każda transakcja opisana jest kodem MCC (Merchant Category Code). Jest to oznaczenie nadawane przedsiębiorstwu działającemu w danej branży w momencie zainstalowania terminalu do płatności kartami któregoś z globalnych operatorów (Mastercard, Visa i American Express). Na podstawie kodów MCC można podzielić transakcje na te dotyczące towarów oraz te przedstawiające wydatki na usługi. W ostatnich miesiącach można było zaobserwować wyraźną rozbieżność pomiędzy rocznymi dynamikami wartości transakcji dotyczących towarów i usług. W przypadku tych pierwszych po zniesieniu lockdownu w maju tempo wzrostu utrzymywało się w przedziale 20-25% r/r. Z kolei wydatki na usługi kształtowały się w ostatnich miesiącach na poziomach niższych niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Analizując łączną wartość transakcji wszystkich klientów indywidualnych można zauważyć, że ich dynamika była dosyć stabilna w poszczególnych miesiącach III kw. i kształtowała się na poziomie 6- 9% r/r.

Wspomnianych wartości nie można traktować bezpośrednio jako wyznacznik tempa wzrostu sprzedaży detalicznej towarów i konsumpcji. Należy zwrócić uwagę, że dynamika wartości transakcji jest zaburzona przez kilka czynników, m.in. wzrost aktywnych klientów banków, którzy przyczyniają się do zwiększenia liczby wartości transakcji. Niemniej jednak, porównywanie dynamik wartości transakcji pomiędzy okresami może sygnalizować zmiany w tendencjach zakupowych. Nasze dane wskazują, ze po zniesieniu obostrzeń w maju, tempo wzrostu aktywności zakupowej ustabilizowało się. Dane transakcyjne za okres kwiecień-czerwiec stanowią zatem wsparcie dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w III kw. (0,0% r/r wobec -10,9% w II kw.).

W kontekście najbliższych tygodni kluczowe będą tendencje w zakresie wydatków na usługi, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Z jednej strony będą one pod wpływem obostrzeń wprowadzonych przez rząd (np. minimalna odległość pomiędzy klientami, limity dotyczące maksymalnego obłożenia obiektów). Z drugiej strony oczekujemy, że w warunkach rosnącej liczby nowych przypadków zachorowań na COVID-19 popyt ze strony gospodarstw również ulegnie osłabieniu z uwagi na obawę przed zakażeniem. Wśród takich usług można wymienić branżę gastronomiczną, rozrywkową oraz hotelarską.

Warto zwrócić uwagę, że w miesiącach wakacyjnych obserwowaliśmy wyraźny wzrost wydatków na hotele i restauracje w ujęciu rocznym. O ile dynamika wartości transakcji w restauracjach we wrześniu utrzymała się na wysokim poziomie, to tempo wzrostu wydatków na hotele wyraźnie się obniżyło z uwagi na koniec wakacji przy dużo mniejszym obłożeniu hoteli związanych z wyjazdami służbowymi. W przypadku kategorii „rozrywka” (obejmującej m.in. kina, teatry, siłownie, etc.) dynamika transakcji również zwiększyła się po zniesieniu lockdownu, w maju jednak pozostaje na poziomie wyraźnie niższym od zera. Wskazuje to, że popyt na te usługi wciąż się nie odbudował.

Wraz z oczekiwanym przez nas pogorszeniem nastrojów konsumenckich (por. MAKROmapa z 5.10.2020) oraz rozprzestrzeniającą się epidemią uważamy, że wartość obrotów we wspomnianych branżach usługowych będzie się zmniejszać, a potencjał do dalszego wzrostu sprzedaży detalicznej i konsumpcji jest ograniczony. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji wyniesie zwiększy się tylko nieznacznie do 0,5% w IV kw. br. wobec 0,0% w III kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!