Analizy i badania

Kolejne posiedzenie Rady bez sensacji

<p style="text-align: justify;">Na konferencji po posiedzeniu M. Belka stwierdził, że w II kw. można oczekiwać kontynuacji ożywienia gospodarczego o podobnej skali jak w I kw. Jego zdaniem w przypadku rewizji tempa wzrostu PKB w lipcowej projekcji NBP będą to raczej zmiany "<em>in plus</em>”.</p>

>

Jednocześnie prezes NBP powtórzył wcześniej formułowane oczekiwania, zgodnie z którymi inflacja w Polsce osi?gnie dodatni poziom w IV kw. br., a w kierunku jej wzrostu będ? oddziaływały przede wszystkim efekty niskiej bazy sprzed roku. Jednocześnie M. Belka podtrzymał pogl?d, że prawdopodobieństwo utrzymania stóp na niezmienionym poziomie do końca kadencji Rady pozostaje wysokie.

Zdaniem M. Belki na razie trudno jest ocenić wpływ gospodarczy wygranej A. Dudy w wyborach prezydenckich i wynikaj?ce z tego wysokie prawdopodobieństwo zmian na scenie politycznej po jesiennych wyborach parlamentarnych. Głównym źródłem niepewności jest bowiem zakres realizacji składanych obietnic wyborczych. Jednocześnie M. Belka dodał, że po ogłoszeniu wyników wyborów "złoty trzyma się bardzo dobrze”.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!