Aktualności firm stowarzyszonych

Kolejne elektryzujące targi przed nami!

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong>To już 22 edycja jednego z największych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Targi Enex/ Enex Nowa Energia co rok przyciągają setki zwiedzających zainteresowanych tematem energii. Wystawa trwać będzie od 27 do 28 lutego 2019 roku w Targach Kielce.</strong></span></span></p>

>

Tradycyjna energia i jej pozyskiwanie stanowi ważn? część polskiego przemysłu, a przedsiębiorstwa trudni?ce się jej pozyskiwaniem s? sił? napędow? rodzimej gospodarki. Targi Enex/ Enex Nowa Energia od lat stanowi? miejsce spotkań branży, ułatwiaj? kontakt między przedsiębiorcami skupiaj?cymi wokół energii pozyskiwanej w tradycyjny, ale także nowatorski sposób.

Targi Enex/ Enex Nowa Energia przeznaczone s? dla branżowych zwiedzaj?cych, którzy pragn? nawi?zać współpracę z partnerami z gałęzi energetyki zawodowej oraz OZE. Gośćmi wydarzenia s? przedstawiciele firm, takich jak zakłady energetyczne, producenci osprzętu i urz?dzeń dystrybuuj?cych energię, specjaliści i naukowcy z uczelni technicznych.

Więcej na temat... www.enex.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!