Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kolejne „dostosowanie” stóp procentowych

Dzisiejsza obniżka stóp procentowych została, podobnie jak przed miesiącem, nazwana przez Radę „dostosowaniem” stóp procentowych. We wrześniu RPP zaznaczyła, że dostosowanie to „będzie sprzyjać” realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Natomiast w dzisiejszym komentarzu dostosowanie określono jako „spójne” z realizacją celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. 

Krótkoterminowe perspektywy polityki pieniężnej pozostają niepewne. Użyte przez RPP określenie „dostosowanie” w odniesieniu do obniżki stóp procentowych sygnalizowałoby ograniczoną przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Zmniejszenie tempa łagodzenia polityki pieniężnej jest również spójne z wypowiedziami prezesa NBP dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 25.09.2023). Zaznaczył on wówczas, że po dostosowaniu polityki pieniężnej we wrześniu przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco zawęziła się. Kolejnym czynnikiem ograniczającym przestrzeń dla dalszego spadku stóp procentowych jest istotne ryzyko w górę dla naszej krótkookresowej prognozy inflacji, a tym samym również tempa dezinflacji w kolejnych miesiącach. Ryzyko to jest związane z osłabieniem kursu złotego obserwowanym w ostatnich tygodniach oraz wysokim prawdopodobieństwem silnego wzrostu cen paliw po wyborach parlamentarnych. Proinflacyjny wpływ wzrostu kursu EURPLN obserwowany po wrześniowym posiedzeniu RPP był zapewne jednym z argumentów na rzecz zmniejszenia skali łagodzenia polityki pieniężnej. 

Więcej światła na perspektywy stóp procentowych rzuci jutrzejsza konferencja prezesa NBP. Nasz zrewidowany scenariusz dla stóp procentowych i kursu złotego przedstawimy w poniedziałkowej MAKROmapie.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!