Aktualności firm stowarzyszonych

Kolejna edycja Akademii Procesowej w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Startuje kolejna edycja warsztatów skierowanych do studentów i aplikantów. W doświadczeni prawnicy procesowi podzielą się z uczestnikami doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie pracy z klientem, sądem i w zespole złożonym ze specjalistów z różnych dziedzin i jurysdykcji.

 

Wyniesiona ze studiów znajomość prawa materialnego i procesowego to jedynie minimum potrzebne do reprezentowania klientów w sprawach s?dowych i arbitrażowych. Aby prowadzić spory, młody adwokat lub radca prawny musi zrozumieć, czym w istocie jest proces i jaka jest w nim jego rola.

Zakres tematyczny

Akademia Procesowa jest podzielona na  dwa moduły tematyczne: praca z  klientem i  analiza sprawy (15 – 17 marca 2019 r.) oraz przygotowanie pism procesowych i  występowanie przed s?dem (22 – 24 marca 2019 r.). W  czasie warsztatów odbęd? się praktyczne ćwiczenia, takie jak symulacje wywiadów z  klientem, przesłuchania świadków czy redagowanie pism procesowych. Zajęcia prowadzone będ? na  podstawie specjalnie przygotowanego kazusu oraz fikcyjnych akt sprawy. Uczestnicy otrzymaj? przygotowany przez kancelarię podręcznik oraz inne niezbędne materiały.

Więcej szczegółów w  broszurze informacyjnej>>

Warunki udziału

Warunkiem udziału w  Akademii Procesowej jest przesłanie CV, listu motywacyjnego (nie dłuższego niż jedna strona A4) i  zobowi?zanie się do  udziału we wszystkich spotkaniach. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem  formularza aplikacyjnego  do 26 lutego 2019 r. Warsztaty będ? się odbywać w  warszawskiej siedzibie kancelarii. Udział w  Akademii Procesowej jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!