Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy wygrywają sprawę z powództwa Jana Rokity przeciwko Konradowi Kornatowskiemu

<p style="text-align: justify;">Wyrokiem z 19 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa  Jana Rokity przeciwko Konradowi Kornatowskiemu (byłemu Komendantowi Głównemu Policji), zgodnie z żądaniem powoda, pozbawił wykonalności orzeczenie Sądu Apelacyjnego z 2009 r. w Warszawie nakazujące Janowie Rokicie przeprosić Konrada Kornatowskiego w formie ogłoszenia prasowego na łamach „Dziennika”.</p>

>

W ustnym uzasadnieniu S?d Okręgowy podzielił argumentację strony powodowej reprezentowanej przez mecenasa Konrada Orlika, adwokata w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy, w zakresie obiektywnego braku możliwości publikacji oświadczenia ze względu na   brak wydawania periodyku „Dziennik. Polska Europa. Świat” w wydaniu papierowym. Obecnie ten periodyk ma jedynie wydanie internetowe. Do merytorycznego badania   możliwości wykonania wyroku w sytuacji, gdy zaprzestano wydawać gazetę, w której miała nast?pić publikacja przeprosin uprawniony jest tylko S?d rozpoznaj?cy sprawę z powództwa opozycyjnego, dlatego tez należało uwzględnić ż?danie pozwu. Wyrok nie jest prawomocny.

Jana Marię Rokitę reprezentowali adwokaci Departamentu Sporów S?dowych i Arbitrażu kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: Konrad Orlik i Tobiasz Szychowski.

        

Konrad Orlik                          Tobiasz Szychowski


***

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz: a.ambroziak@kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
tel. +48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601

www.kochanski.pl

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!