Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy wygrywają sprawę dla Ringier Axel Springer przeciwko Radosławowi Sikorskiemu

<p style="text-align: justify;">25 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości pozew Radosława Sikorskiego w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska (RASP) reprezentowanym przez kancelarię Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Radosław Sikorski był reprezentowany przez adwokata Romana Giertycha. Po stronie Radosława Sikorskiego jako interwenient uboczny do udziału w sprawie zgłosiła się Fundacja CHAI, również reprezentowana przez Romana Giertycha.</p>

>

Radosław Sikorski pozwał RASP za naruszaj?ce jego dobra osobiste komentarze internautów opublikowane - na portalu fakt.pl   pod artykułem „Sikorski doniósł   na antysemitów z forów internetowych". Radosław Sikorski stał na stanowisku, że wydawca serwisu internetowego jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych przez internautów na zasadach ogólnych wynikaj?cych z Kodeksu cywilnego oraz Prawa prasowego. Roszczenia z jakimi wyst?pił to:   usunięcie komentarzy internautów, opublikowanie przeprosin na portalach fakt.pl, interia.pl, onet.pl, pb.pl, wp.pl, se.pl, gazeta.pl, wprost.pl, polityka.pl, tvn24.pl, zyciewarszawy.pl, dziennik.pl, polskatimes.pl, rp.pl, newsweek.pl oraz zadośćuczynienie w wysokości 20.000 zł.

RASP wniósł o oddalenie powództwa w całości wskazuj?c, że może ponosić odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drog? elektroniczn?. Zgodnie z przepisami tej ustawy wobec uniemożliwienia dostępu do komentarzy internautów naruszaj?cych dobra osobiste powoda, niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o istnieniu komentarzy oraz ich treści (co nast?piło dopiero po doręczeniu odpisu pozwu), odpowiedzialność RASP została wył?czona.

S?d Okręgowy rozpoznaj?c sprawę, jako S?d I instancji podzielił w pełni argumentację pełnomocników RASP i w całości oddalił ż?danie pozwu.

W ustnym uzasadnieniu wyroku S?d Okręgowy podzielił stanowisko wyrażone przez RASP w przedmiocie zastosowania w sprawie ustawy o świadczeniu usług drog? elektroniczn?. S?d Okręgowy wskazał, że w zakresie w jakim RASP umożliwia publikowanie komentarzy przez internautów świadczy usługi hostingu i zastosowanie maj? przepisy art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drog? elektroniczn?.

Postępowanie dowodowe potwierdziło, że RASP nie posiadała wiedzy o spornych komentarzach do czasu doręczenia odpisu pozwu. S?d oparł się na zeznaniach świadków wnioskowanych przez RASP oraz na opinii biegłego, które to dowody uznał za wiarygodne. Opinia biegłego potwierdziła, że stosowany przez RASP system moderacji automatycznej nie wychwycił spornych komentarzy gdyż wulgaryzmy nie zostały wpisane poprawn? polszczyzn?, a także, że pracownicy RASP nie usuwali żadnych komentarzy pod artykułem, a w konsekwencji nie było podstaw do stosowania domniemań faktycznych w zakresie posiadania przez RASP wiedzy o komentarzach przed doręczeniem odpisu pozwu.

W ocenie S?du nie ma możliwości przypisania odpowiedzialności RASP, gdyż jej działanie nie było bezprawne. S?d Okręgowy wskazał również, że wobec brzmienia art. 15 ustawy o świadczeniu usług drog? elektroniczn? RASP nie była zobowi?zana do sprawdzania przechowywanych / udostępnianych danych. Wyrok jest nieprawomocny.

Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska reprezentowali Partnerzy kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: adwokat Rafał Zięba oraz adwokat Anna Cichońska.

Rafał Zięba

Anna Cichońska

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy

Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa

tel. +48 22 326 9600

fax +48 22 326 9601

www.kochanski.pl

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!