Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy wygrywają dla Ringier Axel Springer Polska (RASP) spór z Katarzyną Tusk

<p style="text-align: justify;">26 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił w całości pozew Katarzyny Tusk w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska (RASP) reprezentowanemu przez kancelarię Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.</p>

>

Katarzyna Tusk reprezentowana przez mec. Romana Giertycha wyst?piła przeciwko RASP, wydawcy fakt.pl, z ż?daniem publikacji oświadczenia zawieraj?cego przeprosiny oraz kwoty 50.000 zł zadośćuczynienia. Podstaw? faktyczn? pozwu była publikacja w portalu fakt.pl w dniu 16 kwietnia 2014 roku artykułu zatytułowanego „Nazwali j? dziwk?. A Tusk dziękuje…” poprzedzonego nadtytułem „Dramat Kasi Tusk”. W ocenie powódki wył?cznie tytuł artykułu naruszał jej dobra osobiste, z uwagi na fakt, że w jej ocenie zawierał sugestie i nieprawdziwe informacje, jakoby Donald Tusk, jej ojciec, dziękował internautom za to, że określaj? j? niecenzuralnym słowem.

W toku postępowania RASP wykazywał prawdziwość wszelkich informacji zawartych w artykule oraz uzasadnione podstawy faktyczne wyrażonych w nim ocen. Ponadto RASP wskazywał, że sporny tytuł artykułu składał się z trzech zdań, z których pierwsze było ocen? całokształtu zdarzeń opisanych w pozwie oraz 2 prawdziwych zdań, których prawdziwość nie była sporna. Oś sporu pomiędzy stronami dotyczyła w istocie wył?cznie tego, czy dopuszczalne było zestawienie w tytule prasowym w niekonwencjonalny sposób dwóch prawdziwych informacji oraz wyrażenie przez prasę oceny.

W ustnym uzasadnieniu   wyroku S?d Okręgowy wskazał, że powódka nie udowodniła faktu naruszenia dóbr osobistych, a S?d nie dopatrzył się bezprawnego naruszenia jej dóbr osobistych. Tytuł spornego artykułu był sformułowany niefortunnie. Składał się jednak z jednego zdania ocennego oraz dwóch zdań prawdziwych. Twierdzenie, że Donald Tusk miał dziękować za nazwanie córki niecenzuralnym słowem było w ocenie s?du bardzo naci?gane. S?d wskazał jednocześnie, że ogólna treść artykułu miała pozytywny wydźwięk i nie naruszała dóbr osobistych powódki ani osób dla niej najbliższych. Wyrok nie jest prawomocny.

RASP reprezentowali Partnerzy kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy: adwokat Anna Cichońska oraz adwokat Tobiasz Szychowski.

          

Anna Cichońska                    Tobiasz Szychowski

***

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz: a.ambroziak@kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
tel. +48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601

www.kochanski.pl

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!