Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w obronie dziennikarza Auto-Świat

<p style="text-align: justify;">Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował o nadaniu dalszego biegu skardze wniesionej przez adwokatów z Departamentu Sporów Sądowych i Arbitrażu Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. Skarga została złożona w imieniu dziennikarza tygodnika Auto-Świat, należącego do wydawnictwa Ringier Axel Springer Polska – redaktora Krzysztofa Koniuszewskiego, prawomocnie skazanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie za zniesławienie.</p>

>

W 2006 roku Krzysztof Koniuszewski na łamach Auto-Świat opublikował pięć artykułów dotycz?cych jakości paliwa na stacjach paliwowych w Polsce opatrzonych następuj?cymi tytułami:

  1. „Tu można złożyć skargę”
  2. „Firmowe stacje dbaj? o jakość”
  3. „Kosztowne naprawy”
  4. „Ujawniamy oszustów paliw”
  5. „Stacje fałszuj?ce paliwa”

Przy artykułach autor zamieścił oficjalny raport Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów i (opublikowany wcześniej na stronie internetowej UOKIK) „Raport wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w 2006 roku”. Raport obejmował badanie oleju napędowego i benzyny. W raporcie wśród innych stacji benzynowych, z których pobrane próbki nie spełniały norm jakościowych paliwa, wskazana została również stacja benzynowa oskarżyciela prywatnego. Jak wynikało z raportu na ww. stacji stwierdzono dobr? jakość oleju napędowego i zł? jakość benzyny. Właściciel stacji oskarżył autora artykułu o zniesławienie.

Rzeczpospolita Polska ma czas na złożenie odpowiedzi do 29 stycznia 2015 roku.

W tym kontekście na uwagę zasługuje fakt, iż wedle statystyk około 90% skarg na tym etapie jest odrzucanych przez ETPC. Dodatkowo, jednym z warunków dopuszczenia skargi do merytorycznego rozpoznania jest to, że skarga nie może być identyczna ze spraw? rozpatrzon? już wcześniej w Strasburgu lub skarg? stanowi?c? przedmiot rozstrzygnięcia przez inny organ międzynarodowy.

Skargę przygotowali i sprawę prowadz?: mec. Tobiasz Szychowski, adwokat, Partner, szef Departamentu Sporów S?dowych i Arbitrażu oraz mec. Konrad Orlik, adwokat, członek Departamentu Sporów S?dowych i Arbitrażu w Kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

Tobiasz Szychowski                

  

Konrad Orlik

___________________________________________________________

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Buczkiewicz: k.buczkiewicz(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28

www.kochanski.pl

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 70 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!