Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy powołują nowego szefa Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji

<p style="text-align: justify;">Mamy przyjemność poinformować, że adwokat Szymon Gałkowski, dotychczas jeden z Partnerów w Departamencie Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji w Kochański Zięba Rapala i Partnerzy (KZRP), awansował na stanowisko Partnera Zarządzającego Departamentem Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji.</p>

>

Mec. Szymon Gałkowski w swojej nowej roli będzie wspierany przez zespół 10 doświadczonych prawników specjalizuj?cych się w prawie bankowym, finansowym, upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy współpracę z Panem mec. Piotrem Gałuszyńskim oraz Panem mec. Jackiem Czabańskim.

Informujemy również, że adwokat Rafał Zięba kieruje Departamentem Rynków Kapitałowych w Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.

Nowa struktura Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji oraz Departamentu Rynków Kapitałowych pozwoli zapewnić Klientom KZRP najwyższ? jakość i stabilność świadczonych usług prawnych. Stanowi także ważny punkt w realizacji polityki inwestycyjnej KZRP oraz wdrożeniu intensywnych planów rozwojowych Departamentu Bankowości, Finansów i Restrukturyzacji oraz Departamentu Rynków Kapitałowych.

Mec. Szymon Gałkowski specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym,ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania, w tym transakcji na rynku kapitałowym.

Brał udział w licznych międzynarodowych i lokalnych projektach finansowania inwestycji, finansowania nabycia spółek i aktywów oraz finansowania nieruchomości przez banki oraz inne instytucje finansowe, jak również przy emisjach papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu.

Z powodzeniem doradza w różnych procesach restrukturyzacji finansowej spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć, w transakcjach bankowych, a także w sporz?dzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przed przyst?pieniem do KZRP, Mec. Szymon Gałkowski doświadczenie zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych, m.in.: Allen &Overy, Weil, Gotshal&Manges oraz CMS Cameron McKenna.

***

Kochański Zięba Rapala i Partnerzy jest firm? świadcz?c? pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Firma została założona w 1998 r. przez mecenasa Piotra Kochańskiego. Obecnie zespół składa się z ponad 80 prawników: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych i aplikantów, którzy współpracuj? ze sob? w biurach w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Zespół dysponuje specjalistyczn? wiedz? prawnicz? i doświadczeniem oraz znajomości? rynku i potrzeb poszczególnych branż. Posiada bogat? praktykę w zakresie doradztwa dla spółek z sektora FMCG, motoryzacyjnego, handlu i logistyki, sieci sprzedaży detalicznej, chemicznego, farmaceutycznego, energetycznego, finansowego, mediów i reklamy.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe rankingi, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz członkostwu w międzynarodowych organizacjach prawniczych International Lawyers Network oraz Mackrell International, KZRP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych oraz ubezpieczenie w wysokości 100.000.000 złotych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!