Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba & Partners doradcą prawnym Grupy Skanska przy jednej z największych transakcji na warszawskim rynku gruntów inwestycyjnych w związku z nowoczesnym projektem biurowym

<p style="text-align: justify;">Firma prawnicza <strong>Kochański Zięba &amp; Partners (KZP)</strong> doradzała <strong>Grupie Skanska</strong> przy transakcji nabycia od <strong>Grupy Boryszew S.A.</strong> nieruchomości położonej w centrum Warszawy przy ulicy Łuckiej oraz dotyczącej jej projektu inwestycyjnego. Wartość transakcji wynosiła około 96 milionów złotych netto i była to jedna z największych pod względem wartości jednostkowych transakcja na warszawskim rynku gruntów inwestycyjnych.</p>

>

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości została zawarta 18 lipca 2016 roku. Wykonanie umowy nast?piło w dniu 3 sierpnia 2016 roku. W tym dniu Grupa Skanska nabyła również pośrednio prawa do projektu inwestycyjnego.

Ze strony KZP transakcję prowadził Rafał Zięba (Partner Współzarz?dzaj?cy), przy udziale m.in. Kamila Osińskiego (Partner, Praktyka Prawa Nieruchomości), koordynuj?cego prace, Pawła Cholewińskiego (Partner, Praktyka Fuzji i Przejęć), odpowiedzialnego za aspekt korporacyjny transakcji oraz Andrzeja Zaj?ca (Starszy Prawnik, Praktyka Prawa Nieruchomości), odpowiedzialnego za aspekt nieruchomościowy transakcji.   

Rafał Zięba             Kamil Osiński       Paweł Cholewiński   Andrzej Zaj?c

***

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz: a.ambroziak(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
Tel. +48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601
www.kochanski.pl

Kochański Zięba & Partners (KZP) świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu. KZP zatrudnia obecnie blisko 100 prawników, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych współpracuj?cych w biurach kancelarii w Warszawie oraz w Krakowie. Specjalizujemy się w dostarczaniu Klientom innowacyjnych i efektywnych rozwi?zań prawnych spełniaj?cych najwyższe profesjonalne standardy.

Świadczymy specjalistyczne usługi w dziewięciu kluczowych sektorach gospodarki: Energetyki i Ochrony Środowiska, Infrastruktury i Budownictwa, Nieruchomości, Sektora Usług Finansowych, Nowych Technologii, Mediów, Przemysłu Obronnego i Lotnictwa, Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia oraz FMCG, Handlu Detalicznego i Motoryzacji.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, PLC Which Lawyer, European Legal Experts, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz współpracy z wiod?cymi   zagranicznymi i międzynarodowymi firmami prawniczymi   KZP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!