Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba i Partnerzy wygrywają sprawę dziennikarza tygodnika Auto Świat przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

<p style="text-align: justify;">Wyrokiem z dnia 14 czerwca 2016 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej jako „ETPCz”) uwzględnił skargę złożoną w imieniu dziennikarza tygodnika Auto Świat Krzysztofa Koniuszewskiego przez prawników z kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.</p>

>

W 2006 roku Krzysztof Koniuszewski na łamach Auto-Świat opublikował pięć artykułów dotycz?cych jakości paliwa na stacjach paliwowych w Polsce. Artykuły zostały sporz?dzone na podstawie oficjalnego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów (dalej jako „UOKiK”), który został zał?czony do artykułów. Raport obejmował badanie oleju napędowego i benzyny. W raporcie, wśród innych stacji benzynowych, z których pobrane próbki nie spełniały norm jakościowych paliwa, wskazana została również stacja benzynowa oskarżyciela prywatnego. Jak wynikało z raportu, na ww. stacji stwierdzono dobr? jakość oleju napędowego i zł? jakość benzyny. Właściciel stacji oskarżył autora artykułu o zniesławienie.  

Dziennikarz motoryzacyjny, Krzysztof Koniuszewski, został prawomocnie skazany przez polskie s?dy za przestępstwo zniesławienia.  

ETPCz, podzielaj?c argumentację podniesion? w skardze, uznał, że skazanie redaktora Koniuszewskiego stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii,przewidzianego w art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i przyznał skarż?cemu zadośćuczynienie.  

ETPCz podkreślił, że artykuły zostały przygotowane w uzasadnionym celu społecznym i przysłużyły się debacie publicznej na temat nieuczciwych praktyk prowadzonych przez stacje benzynowe. Artykuły zostały przygotowane na podstawie oficjalnych danych opublikowanych na stronie internetowej przez UOKiK i zawierały prawdziwe informacje. ETPCz podkreślił, że dziennikarz musi mieć prawo do publikowania i komentowania oficjalnych danych podawanych przez instytucje państwowe, które ma prawo uważać za rzetelne i prawdziwe. W ocenie ETPCz sankcje nałożone na dziennikarza przez polskie s?dy karne stanowiły ograniczenie wolności prasy w sprawach o istotnym publicznym znaczeniu, a skazanie dziennikarza wyrz?dziło mu krzywdę.  

Dziennikarza reprezentowali adwokat  Tobiasz Szychowski  i adwokat  Konrad Orlik  z firmy prawniczej  Kochański Zięba i Partnerzy.

  

Tobiasz Szychowski       Konrad Orlik  

***

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz: a.ambroziak(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
Tel. +48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601
www.kochanski.pl

Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu. KZP zatrudnia obecnie blisko 100 prawników, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych współpracuj?cych w biurach kancelarii w Warszawie oraz w Krakowie. Specjalizujemy się w dostarczaniu Klientom innowacyjnych i efektywnych rozwi?zań prawnych spełniaj?cych najwyższe profesjonalne standardy.

Świadczymy specjalistyczne usługi w dziewięciu kluczowych sektorach gospodarki: Energetyki i Ochrony Środowiska; Infrastruktury i Budownictwa; Nieruchomości; Usług Finansowych; Nowych Technologii; Mediów; Przemysłu Obronnego i Lotnictwa oraz Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia; FMCG, Handlu Detalicznego i Motoryzacji.

Firma zajmuje od lat czołowe pozycje w rankingach prawniczych i jest rekomendowana jako wiod?cy specjalista w wielu dziedzinach prawa przez prestiżowe magazyny, takie jak Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, PLC WhichLawyer, EuropeanLegalExperts, IFLR1000. Dzięki sieci biur w Polsce oraz współpracy z wiod?cymi   zagranicznymi i międzynarodowymi firmami prawniczymi   KZP zapewnia klientom pełne wsparcie zarówno w projektach lokalnych, jak i międzynarodowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!