Aktualności firm stowarzyszonych

Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) wzmacnia praktykę nieruchomości i sektora usług finansowych

<p style="text-align: justify;">W czerwcu  br. do zespołu KZP dołączył mecenas <strong>Andrzej Zając</strong>,<strong> </strong>obejmując stanowisko Starszego Prawnika. W ramach swojej współpracy z KZP, Andrzej Zając będzie wspierał praktykę sektora usług finansowych oraz nieruchomości.</p>

>

Mecenas Andrzej Zaj?c jest adwokatem specjalizuj?cym się w obszarze transakcji na rynku nieruchomości oraz finansowania projektów. Posiada szerokie doświadczenie w pracy przy różnorodnych projektach nieruchomościowych oraz zwi?zanych z ich finansowaniem, obejmuj?ce m.in. transakcje obrotu nieruchomościami, procesy inwestycyjne, finansowanie nabycia nieruchomości, a także finansowanie projektów inwestycyjnych.  

Mecenas Andrzej Zaj?c kompleksowo doradza klientom polskim i zagranicznym w zwi?zku z różnymi aspektami polskiego prawa, w tym aktywnie uczestniczy w procesach strukturyzacji transakcji, negocjacjach, przeprowadzaniu procesów  due diligence  oraz przygotowywaniu dokumentów transakcyjnych.  

Przed  doł?czeniem do  zespołu KZP, przez wiele lat zdobywał doświadczenie w  międzynarodowych kancelariach prawniczych: Greenberg Traurig oraz  Dewey & LeBoeuf.  

„Realizacja naszej nowej strategii ściśle wi?że się z dynamicznym rozwojem kluczowych specjalizacji w wybranych sektorach gospodarki - między innymi praktyki nieruchomości i sektora usług finansowych. W ostatnim czasie, zespoły obu praktyk   doradzały Redefine Properties przy największej transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Tym, co pozwala na nasz stały rozwój i umożliwia przeprowadzanie z sukcesem transakcji na tak duż? skalę, jest konsekwentne pozyskiwanie najlepszych specjalistów znaj?cych doskonale poszczególne branże i proponowanie klientom rozwi?zań biznesowych szytych na miarę.”-  powiedział mecenas Rafał Zięba, Partner Zarz?dzaj?cy KZP.

***

Dodatkowe informacje:

Agnieszka Ambroziak-Mastalerz: a.ambroziak(@)kochanski.pl, tel. +48 22  326 96 28
Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa
Tel. +48 22 326 9600
fax +48 22 326 9601
www.kochanski.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!