Aktualności firm stowarzyszonych  •  Zobacz także  •  Partnerzy

Koalicja na rzecz zatrudnienia osób w wieku emerytalnym

Pracodawco! Postaw na zarządzanie wiekiem i przystąp do „Koalicji na rzecz zatrudnienia osób w wieku emerytalnym”.

Warszawa, to największy rynek pracy w Polsce. Stały rozwój gospodarczy i atrakcyjność stolicy nierozłącznie wiąże się z dynamicznym wzrostem popytu na pracę. Ponad połowa polskich pracodawców twierdzi, że głównym powodem, dla którego nie mogą obsadzić wolnych stanowisk jest brak kandydatów. Wyniki analiz specjalistów są niepokojące. Od wielu lat spotykamy się z trzema niepokojącymi zjawiskami kształtującymi obecną sytuację na rynku pracy: starzenie się społeczeństwa, niski przyrost naturalny, a także wyjazdy zarobkowe na zachód. Dostęp do pracowników z kluczowymi umiejętnościami to podstawowe bariery utrudniające prowadzenie i rozwój biznesu.


Warto zatem pomyśleć o zatrudnieniu seniorów. Zatrudniając emeryta firma inwestuje w doświadczenie i transfer wiedzy między pokoleniami. W dobie stawiania na różnorodność w wielu firmach młodzi wspierają starszych kompetencjami cyfrowymi, innowacyjnymi pomysłami, a starsi wiekiem i stażem pracy są dla nich skarbnicą wiedzy życiowej i branżowej, wzorem postaw i profesjonalizmu. Dzisiejsza sytuacja na rynku pracy sprawia, że wiele firm otwiera się na seniorów i ten kierunek często stanowi o sile zespołu.

 

Zapraszamy Państwa do przystąpienia do „Koalicji na rzecz zatrudnienia osób w wieku emerytalnym”. Jest to inicjatywa samorządu adresowana do organizacji zrzeszającym pracodawców, jak również wszystkich firm otwartych na zatrudnienie seniorów.

Od stycznia 2020 r. Miasto Stołeczne Warszawa i Urząd Pracy m.st. Warszawy startuje z otwarciem Senioralnego Biura  Karier działającego w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” - którego zadaniem jest kreowanie i współtworzenie działań wzmacniających aktywność seniorek i seniorów oraz grup międzypokoleniowych. Senioralne Biuro Karier będzie łączyć osoby na emeryturze z zainteresowanymi pracodawcami. Właśnie w tym miejscu pracodawca będzie mógł zgłosić oferty pracy i znaleźć wartościowych kandydatów. Wierzymy, że dłuższa aktywność zawodowa może przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia osób starszych poprzez utrzymywanie ich aktywności psychicznej i fizycznej, a także wpłynąć na rozwój wielu pracodawców i ich zespołów pracowniczych.

„Koalicja na rzecz zatrudnienia osób w wieku emerytalnym”  to także okazja do spotkań przedstawicieli biznesu, pracodawców, samorządowców, środowisk senioralnych podczas seminariów i konferencji, a także wielu dyskusji o rynku pracy, zarządzaniu wiekiem oraz integracji międzypokoleniowej.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tej inicjatywie. Chęć zainteresowania tym projektem jak również ewentualne pytania prosimy o kierowanie na adres e-mail: marketing.ciolka(@)up.warszawa.pl

Z poważaniem,

______________________________________________
Piotr Kłosowski
Pośrednik pracy

Dział Marketingu
tel. 22 836 83 28
693-397-108

Urząd Pracy m.st. Warszawy, ul. Ciołka 10A, 01-402 Warszawa. Fax +48 22 837 33 40, warszawa.praca.gov.pl

INFOLINIA 19524


Logo 100-lecia PSZ
 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!