Aktualności firm stowarzyszonych

KiK generalnym wykonawcą PARKU HANDLOWEGO w mieście Ostrzeszów

Firma KiK jako Generalny Wykonawca startuje z budową Parku Handlowego przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie.

Ten projekt budowlany cieszy podwójnie!! W szczególności, że zostanie zrealizowany na terenie Ostrzeszowa i da lokalnym mieszkańcom nowe możliwości, a przede wszystkim kilkadziesiąt nowych miejsc pracy.

Teren objęty inwestycją to 27 098 m²:

·         łączna powierzchnia zabudowy parku 6774 m²

·         386 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Inwestycja podzielona będzie na 3 budynki handlowo-usługowe:

Budynek A przewidziane 4 lokale

Budynek B przewidziane 6 lokali

Budynek C przewidziany jeden duży lokal pod supermarket

Już z początkiem kwietnia ruszyliśmy z robotami ziemnymi i przygotowawczymi. Za nami wiele rozmów i dodatkowo ustalonych działań we współpracy z Inwestorem, które mają na celu jak najlepsze dostosowanie budynków dla potrzeb obecnych jak i przyszłych najemców

Projekt jest duży i bardzo wymagający w obliczu aktualnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych. Jednak firmie KiK udało się wypracować odpowiednie rozwiązania mające na celu optymalizację kosztów całego przedsięwzięcia. Całkowite zakończenie robót planowane jest na początek II kwartału 2023.

Postępy prac z placu budowy będzie można obserwować w naszych mediach społecznościowych https://www.facebook.com/kikostrzeszow

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!