Podsumowanie wydarzeń

Key Procurement Challenges - wyzwania i kierunki rozwoju polskich organizacji zakupowych

<p>KPMG oraz CCIFP wraz z Izbami : Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce, Holendersko-Polską Izbą Gospodarczą, Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą i Brytyjsko-Polską Izbą Handlową zaprasza<br /><br /></p>

>

Spotkanie biznesowe poświęcone przedstawieniu wartości funkcji zakupowej z perspektywy organizacji. Podczas spotkania zostan? m.in. omówione wyniki raportu KPMG „Key Procurement Challenges - wyzwania i kierunki rozwoju polskich organizacji zakupowych. Według raportu głównym wyzwaniem jednostek zakupowych w Polsce jest właściwe postrzeganie strategicznego wymiaru funkcji zakupowej oraz jej przełożenia na realizację strategii biznesowej.

Zostan? omówione również następuj?ce kwestie:

  • Value of Procurement - jaka może być dla organizacji wartość dodana z funkcji zakupowej i jak j? mierzyć?
  • potencjał współpracy obszaru zakupów z pozostałymi funkcjami w organizacji.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2015 w Warszawie przy ul. Bielańskiej 12 (budynek Senator, siedziba Holendersko-Polskiej Izby Gospodarczej) i rozpocznie się o godzinie 9:30.

Skierowane jest ono przede wszystkim do dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. zakupów, dyrektorów operacyjnych oraz dyrektorów administracyjnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału do 12 listopada 2015 r. poprzez formularz rejestracyjny . Liczba miejsc jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania spotkania lub zmianę jego terminu.

Partner merytoryczny :

Partnerzy :

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!