Aktualności firm stowarzyszonych

Karta przedpłacona na święta to oszczędność dla firmy

<p style="text-align: justify;"><strong>Pracodawcy, którzy podejmują decyzję o prezentach dla pracowników na święta Bożego Narodzenia, powinni wybrać rozwiązanie najbardziej korzystne finansowo. Jest nim na pewno karta przedpłacona. </strong></p>

>

Jeśli zakład pracy przekazuje na święta zatrudnionym zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenia karty przedpłacone, ma prawo uwzględnić ich wartość w kosztach uzyskania przychodów. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami ustaw o PIT i CIT do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszystkie koszty bezpośrednio i pośrednio zwi?zane z przychodami, o ile zostan? prawidłowo udokumentowane, z wyj?tkiem kosztów wymienionych w ustawach. Formalne rozliczenie zakupu kart dla pracowników będzie jednak uzależnione od źródła ich finansowania: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub środki obrotowe.

Fundusz socjalny

Gdy pracodawca zdecyduje się ufundować prezenty dla pracowników ze środków funduszu socjalnego, będzie musiał pamiętać o podstawowej zasadzie: wartość kart przydzielona zatrudnionej w firmie osobie musi zostać ustalona na podstawie kryterium socjalnego, np. sytuacji finansowej w rodzinie. Nie można wszystkim pracownikom podarować kart na święta o jednakowej wartości. Gdyby tak się stało, fiskus w przypadku kontroli zakwestionuje taki wydatek i każe go opodatkować jako przychód ze stosunku pracy, nawet jeśli będzie się on mieścił w ustawowym limicie 380 zł.

Środki obrotowe

W przypadku wydatków finansowanych ze środków obrotowych każda wydana z nich suma będzie kosztem podatkowym, jeśli zostan? spełnione ustawowe warunki. Ustawodawca podatkowy pozwala zaliczyć wydatek do kosztów, jeśli ma on zwi?zek z przychodem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, zostanie faktycznie poniesiony i jest właściwie udokumentowany.

Podarunek bez PIT

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy zwi?zków zawodowych, ł?cznie do wysokości nieprzekraczaj?cej w roku 380 zł. Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniaj?cych do wymiany na towar lub usługi. Karty przedpłacone s? zaś form? świadczenia pieniężnego uprawniaj?cego do ulgi w PIT.

Prezent wybiera pracownik

Jedn? z propozycji prezentu świ?tecznego jest karta podarunkowa Ticket dla Ciebie ? firmy Edenred. Zaletami kart s? powszechna akceptacja karty w Polsce, za granic? i w Internecie. Dzięki karcie obdarowana osoba ma swobodę w doborze prezentu, a środki, które otrzymała, może wydać zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Karta podarunkowa Ticket dla Ciebie ? jest też alternatyw? dla tradycyjnych paczek dla dzieci przygotowywanych z okazji mikołajek czy świ?t. Jest to bardzo wygodne rozwi?zanie dla działów HR, które poświęcaj? dużo czasu na zakupy i pakowanie podarunków.

Zawsze więcej dla pracownika

Firma, decyduj?c się na karty przedpłacone, powinna zwrócić uwagę na dodatkowe korzyści dla pracowników oferowane wraz z kart?, takie jak: łatwość użytkowania, możliwość szybkiego sprawdzenia salda karty na różne sposoby, a także dostęp do programu rabatowego. Wraz z kart? Ticket dla Ciebie ? firmy Edenred pracownicy otrzymuj? pakiet zniżek na święta o ł?cznej wartości 1304 zł, m.in. 10 proc. rabatu na zakupy w Carrefour, 30 proc. na usługę serwisow? w Decathlon, 10 proc. w Castoramie, 25 proc. w Villa Italia, 30 proc. w 5asec, 15 proc. w Wójcik.

Więcej na http://www.edenred.pl/pl/karty-podarunkowe-ticket-dla-ciebie

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!