Analizy i badania  •  Partnerzy

Karta Dużej Rodziny - umowa dla przedsiębiorców przystępujących do programu

>

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Władysław Kosiniak-Kamysz

Szanowni Przedsiębiorcy, Drodzy Państwo,

pragnę z radości? poinformować, że 27 maja br. rz?d przyj?ł program „Karta Dużej Rodziny”, którego celem jest obniżenie kosztów codziennego życia, ułatwienie rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury i upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu. Do końca tego roku karty może otrzymać nawet 1,3 mln osób.

Z prawdziw? przyjemności? zapraszam Państwa do przyst?pienia do programu „Karta Dużej Rodziny” i przedstawienia oferty, która dawałaby możliwość korzystania ze zniżek rodzinom wielodzietnym.

Podmioty, które przyst?pi? do programu będ? mogły posługiwać się w materiałach reklamowych i informacyjnych znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Informacja o oferowanych ulgach umieszczona zostanie w rz?dowym serwisie www.rodzina.gov.pl.

Poza możliwości? kreowania w ten sposób atrakcyjnego wizerunku społecznego jako firmy przyjaznej rodzinom, maj? Państwo szansę współtworzyć pierwszy ogólnopolski program dla dużych rodzin oraz zwiększyć rozpoznawalność i zainteresowanie ofert? firmy.

Ministerstwo zapewnia szerok? promocję programu oraz ponosi wszelkie koszty zwi?zane z wydawaniem kart. Ponadto dostarczy również maj?ce służyć celom marketingowym naklejki ze znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Oprócz bezpośredniego wsparcia rodzin, maj? Państwo niepowtarzaln? szansę współtworzenia wraz z rz?dem pozytywnego wizerunku wielodzietności, tak istotnej dla rozwoju demograficznego Polski. Oferowane zniżki stanowić będ? realn? pomoc dla rodzin posiadaj?cych Kartę. W Polsce mamy 627 tys. rodzin wielodzietnych. W sumie, wraz z  dziećmi, to już 3,4 mln osób.

Dlatego raz jeszcze zachęcam do przyst?pienia i uczestnictwa w programie. Więcej  informacji znajd? Państwo w zał?czonym biuletynie informacyjnym. Pracownicy Ministerstwa chętnie odpowiedz? na wszystkie pytania i rozwiej? ewentualne w?tpliwości.

                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

Zał?czniki:

UMOWA 11.06.2014
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
UCHWAŁA

Do pobrania

Download umowa-11.06.2014.doc  (DOC • 53 KB) Download Rozporzadzenie-ujednolicony.doc  (DOC • 96 KB) Download Uchwala.pdf  (PDF • 506 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!