Aktualności firm stowarzyszonych

Karina Furga-Dąbrowska powołana na stanowisko Europe Chief Mindfulness Officer w Dentons

Dentons, największa kancelaria prawna na świecie, powołała Karinę Furgę-Dąbrowską na nowo utworzone stanowisko Europe Chief Mindfulness Officer. Ta promocja jest efektem uznania jej pionierskiej pracy przy zainicjowaniu i wdrożeniu przełomowego programu NextMind oraz rozpoczęcia dialogu na temat emocji i zdrowia psychicznego w środowisku prawniczym.

Autorski program NextMind to specjalistyczny trening uważności (mindfulness), który wspiera prawników i profesjonalistów kancelarii w rozwoju niezbędnych w dzisiejszym świecie prawniczym kompetencji, w tym umiejętności efektywnego zarządzania emocjami i stresem, wpływających bezpośrednio na poprawę ogólnego dobrostanu poprzez wykorzystanie technik mindfulness.

Program NextMind opiera się na najnowszych osiągnięciach neuronauki, nauk poznawczych oraz psychologii i obejmuje m.in. regularne sesje medytacji mindfulness umożliwiające rozwinięcie kluczowych elementów inteligencji emocjonalnej, takich jak samoświadomość, samoregulacja emocjonalna, umiejętności społeczne oraz empatia. W początkowym etapie programu osoby niemające wcześniej styczności z praktyką uważności uczestniczą w warsztatach wprowadzających, w trakcie których osobiście doświadczyć mogą prostych ćwiczeń mindfulness i korzyści z nich płynących. Osoby zainteresowane dalszym treningiem uważności skorzystać mogą następnie z udziału w ośmiotygodniowym kursie, opracowanym przez Karinę Furgę-Dąbrowską we współpracy z Kalapa Leadership Academy, zaznajamiającym uczestników z praktykami mindfulness znajdującymi zastosowanie w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Program obejmuje również elementy edukacji i otwartej dyskusji. Osoby uczestniczące w programie mają okazję zapoznać się m.in. z neuronaukowymi aspektami długotrwałego stresu, psychologicznymi pułapkami perfekcjonizmu, skutkami błędów poznawczych (negative bias), czy wreszcie z niebezpieczeństwami wynikającymi z wielozadaniowości.

Uczestnicy pilotażowej edycji programu NextMind zaraportowali spadek poziomu stresu o blisko jedną trzecią, poprawę dobrostanu społecznego o 75% i poprawę dobrostanu emocjonalnego o blisko jedną piątą. Sukces tej edycji stał się podstawą do oficjalnego objęcia go szerszym programem NextTalent, wdrażanym przez Dentons w skali globalnej. Jego celem jest rozwój inteligencji i odporności emocjonalnej (resilience) u osób zatrudnionych we wszystkich biurach kancelarii na świecie.

Zainicjowany i wdrożony przez Karinę Furgę-Dąbrowską projekt NextMind zwyciężył w tegorocznym Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii „Najlepsze innowacyjne rozwiązania w kancelariach”. Ponadto znalazł się też na ogłoszonej niedawno krótkiej liście do prestiżowej nagrody „Financial Times Europe Innovative Lawyers 2019”.

W swojej nowej roli Karina Furga-Dąbrowska będzie ściśle współpracować z globalnym Zespołem ds. Talentów (Talent Team) oraz grupą profesjonalnie przeszkolonych wewnętrznych ambasadorów uważności (Mindfulness Ambassadors) kancelarii Dentons. Do jej zadań należeć będzie m.in. promocja i wdrażanie programu NextMind na szerszą skalę w biurach kancelarii w Europie i na pozostałych kontynentach, a także inicjowanie i rozwijanie na potrzeby kancelarii innych działań wykorzystujących techniki mindfulness.

„Mindfulness jest niczym innym jak specyficzną formą treningu umysłu, znacznie usprawniającą umiejętności poznawcze i wyostrzającą jasność myślenia", tłumaczy Karina Furga-Dąbrowska. „Wyniki licznych badań neuronaukowych dowodzą, że regularnie praktykowana uważność wzmacnia naszą odporność emocjonalną, poprawia jakość komunikacji, wydajność w pracy i nasz ogólny dobrostan. To z kolei przekłada się bezpośrednio nie tylko na korzyści odczuwane przez poszczególne osoby, ale także na poprawę mierzalnych wyników osiąganych przez kancelarię jako zespół. Moim głównym celem w nowo utworzonej roli Europe Chief Mindfulness Officer będzie uczynienie mindfulness integralną częścią strategii Dentons jako kancelarii przyszłości. Chcę także wspierać i rozwijać nasz globalny program NextTalent, koncentrując się na kształceniu wśród naszych ludzi umiejętności niezbędnych dla prawnika jutra. Chcę współtworzyć kulturę, w której wysoka efektywność zawodowa wypracowywana jest na zasadach przywództwa opartego na empatii, autentyczności, uczciwości i szacunku dla drugiego człowieka. Będę również promować otwartość na ciągły rozwój i wzrost, a także ścisłą współpracę pomiędzy poszczególnymi zespołami, jeszcze bardziej zwiększającą efektywność i innowacyjność naszej kancelarii.”

Karina Furga-Dąbrowska jest prawnikiem, członkiem Zespołu Prawa Podatkowego i Farmaceutycznego od 2006 r., partnerem w kancelarii Dentons od 2008 roku. Poza edukacją ściśle prawniczą, ukończyła w Stanach Zjednoczonych nauczycielski kurs terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT), a obecnie studiuje MBCT na Uniwersytecie w Oksfordzie. Ukończyła też liczne kursy nauczycielskie w Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Center), m. in. „Mindfulness in the Workplace” oraz „Mindfulness - Finding Peace in a Frantic World”.

„Na korzyści, jakie z treningu mindfulness płyną i dla zdrowia każdego człowieka, i dla wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa, zwróciły już uwagę największe globalne firmy technologiczne”, powiedział Richard Singer, Generalny Dyrektor Zarządzający (Chief Operating Officer) Dentons w Europie. „Giganci, tacy jak Google, IBM czy SAP, powołali już swoich dyrektorów ds. uważności, a Dentons jest pierwszą z globalnych kancelarii prawnych, która zdecydowała się pójść ich śladem. To tylko jeden z przykładów udanych zapożyczeń najlepszych praktyk z innych sektorów, dzięki którym Dentons jest w stanie oferować innowacyjne rozwiązania w świecie prawniczym.”

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawnei biznesowe. Za innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com
 

Kontakt dla mediów:

Joanna Gierak-Onoszko

Public Relations & Communications Manager

T: +48 22 242 51 25| M: +48 507 836 064

E: joanna.gierak-onoszko(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!