Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na świadczenie usług prawnych

<p style="text-align: justify;">31 października 2014, w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni  podpisała z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na świadczenie usług prawnych, obejmującą doradztwo prawne i podatkowe w zakresie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami celowymi PL.2012+  sp. z o.o. i Narodowe Centrum Sportu - Rozliczenia sp. z o.o., m.in. w zakresie postępowań przed Komisją Europejską lub Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sporów sądowych oraz w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.</p>

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!