Aktualności firm stowarzyszonych

kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni będzie świadczyć usługi dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych

<p style="text-align: justify;">27 października 2014 r. - po przeprowadzeniu postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni podpisała umowę ramową o świadczenie usług prawnych na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie w zakresie prawa zamówień publicznych.</p>

>

Usługi pomocy prawnej obejmować będ? w szczególności udzielanie konsultacji,   przygotowywanie opinii prawnych, sporz?dzanie projektów umów i innych dokumentów, udział w negocjacjach, reprezentowanie Zamawiaj?cego w postępowaniach s?dowych lub administracyjnych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!