Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case uzyskała bezwarunkową zgodę na koncentrację dla Deutsche Telecom w Holandii

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 19 grudnia 2018 r. </strong>Międzynarodowa kancelaria White &amp; Case LLP odniosła olbrzymi sukces, uzyskując bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na nabycie Tele2 NL przez T-Mobile Netherlands, podmiot zależny Deutsche Telekom (DT).</span></p>

>

Po koncentracji roczny przychód spółki ma wynosić ponad 2 mld EUR, a liczba użytkowników telefonów komórkowych na abonament ok. 4,3 mln. Komisja Europejska wyraziła zgodę na koncentrację po wnikliwym przeprowadzeniu II fazy postępowania, rozpoczętej w czerwcu w celu oceny planowanej transakcji. Taki rodzaj koncentracji, powoduj?cy zmniejszenie liczby graczy na rynku z czterech do trzech, podlega zazwyczaj bardzo surowej ocenie Komisji.

„Na pocz?tku nasza praca przypominała forsowny marsz pod górę, ze względu na wcześniejsze decyzje w sprawach koncentracji na rynku telekomunikacyjnym zmierzaj?cych do zmniejszenia liczby graczy na rynku z czterech do trzech. Oświadczenie pani Komisarz, że każda sprawa jest inna, było jednak bardzo krzepi?ce i energicznie broniliśmy naszego stanowiska podczas rozprawy w Komisji Europejskiej”, powiedział Mark Powell, partner White & Case z Brukseli, który współkierował pracami zespołu. „Komisja wykazała się wielk? dojrzałości?, podejmuj?c tak? decyzję na podstawie bardzo specyficznego charakteru tej sprawy. Koncentracja poprawi możliwości operacyjne, z czego skorzystaj? przede wszystkim holenderscy konsumenci, i co przełożyło się już na konkretne obietnice skierowane pod ich adresem”.

Katarzyna Czapracka, partner lokalny w Brukseli i Warszawie, która współkierowała zespołem White & Case, powiedziała: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozstrzygnięcia, które nie byłoby możliwe bez ogromnego wysiłku całego zespołu i kreatywnego podejścia wewnętrznego zespołu prawników DT. Sukces ten to bardzo dobry przykład na to, jak świetnie rozumiemy tę szybko rozwijaj?c? się branżę oraz jak dobrze potrafimy wykorzystać tę wiedzę na potrzeby naszych klientów.”

Zespół White & Case pracował pod kierownictwem partnera Marka Powella (Bruksela) oraz lokalnego partnera Katarzyny Czaprackiej (Bruksela/Warszawa), których wspierali lokalni partnerzy: Alexandra Rogers oraz Jérémie Jourdan (oboje również z Brukseli), oraz prawnicy Cornelius Börner, Marika Harjula, Guoda Majauskaite (Bruksela), Iwo Małobęcki i Jolanta Brogowska (oboje z Warszawy).

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

+ 48 22 50 50  225; mrmroczek@whitecase.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!