Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała Waterland Private Equity Investments B.V. przy nabyciu ponad 60% akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. o wartości ok. 46 mln euro

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Warszawa, 19 października 2016 roku.</strong></span><span> Globalna kancelaria prawnicza White &amp; Case LLP występowała w charakterze doradcy prawnego Waterland Private Equity Investments B.V. („Waterland PE”) w związku z nabyciem 61,16% ogólnej liczby akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. („Kredyt Inkaso”) od jej dotychczasowych akcjonariuszy.</span></span></p>

>

Spółka z grupy Waterland PE nabyła w toku ogłoszonego pod koniec lipca wezwania 7  911  380 akcji Kredyt Inkaso i stała się największym inwestorem firmy windykacyjnej. Zapisy trwały ł?cznie od 16  do 29 sierpnia. Zgodnie z ogłoszonymi warunkami wzywaj?cy zobowi?zał się do nabycia akcji, jeżeli zapisami objęte zostanie ponad 60% akcji Kredyt Inkaso oraz gdy uzyska zgody właściwych organów antymonopolowych. Warunki wezwania zostały spełnione przed terminem jego zakończenia, co możliwe było m.in. dzięki wykorzystaniu przez White & Case tzw. procedury pre-notyfikacji. Była to pierwsza inwestycja Waterland PE w Polsce i największa w tym regionie Europy.

Do zadań White & Case należało m.in.: przeprowadzenie badania due diligence Kredyt Inkaso oraz jej kilku podmiotów zależnych, w tym w Rumunii, Bułgarii, Rosji i  Luksemburgu, przygotowanie tekstu wezwania oraz uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce oraz w Rosji.

Zespołem White & Case kierowali partnerzy: Marcin Studniarek, Andrzej Sutkowski i Aneta Hajska. W  zespole pracowali również Jakub Gubański, Grzegorz Jukiel (counsel) oraz Jacek Polewski, Monika Dużyńska, Klaudia Malczewska, Iwo Małobęcki, Małgorzata Mroczek i Michał Plich (associates) z biura w Warszawie, jak również prawnicy z biura White & Case w Moskwie.

***

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 37 biur zlokalizowanych w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i  lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i  polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a  także, gdy reprezentujemy ich w  postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
Tel.: + 48 22 50 50 225
mariusz.mroczek@whitecase.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!