Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała Spółce Play Communications przy pierwszej ofercie publicznej o wartości 4,4 miliarda złotych

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><strong>18 LIPCA 2017 r.</strong> … Międzynarodowa kancelaria prawna White &amp; Case LLP doradzała spółce Play Communications S.A. (Play) oraz jej akcjonariuszom: funduszom Novator i Olympia, przy pierwszej ofercie publiczne Play o wartości ok. 4,4 miliardów złotych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która wycenia spółkę na 16 miliardów złotych.</p>

>

Play zadebiutuje na giełdzie 27 lipca 2017 r. Jest to największa pierwsza oferta publiczna w sektorze telekomunikacji w Europie od czerwca 2015 r., największa pierwsza oferta publiczna na polskiej giełdzie nie wliczaj?c ofert prywatyzacyjnych oraz jedna z pięciu największych ofert pierwotnych na polskim rynku w ogóle.

“White & Case ma siln? relację z funduszami Novator i Olympia, a należ?cej do nich spółce Play doradzamy już od 2014 r.” – mówi Ian Bagshaw, partner w White & Case, współprowadz?cy zespół kancelarii odpowiedzialny za tę transakcję. “Nasi prawnicy w Londynie i Warszawie pracowali nad złożon? i udan? ofert?, która pozwoli spółce kontynuować jej fantastyczn? ścieżkę wzrostu.”

Należ?ca do portfolio firm private equity Novator i Olympia, spółka Play została założona przed dekad?, a jej udział w rynku wrósł z poziomu poniżej 5% w 2008 r. do 27% w 2017 r., czyni?c j? tym samym drug? co do wielkości sieci? komórkow? w Polsce. Play ma ponad 14  milionów klientów konkuruj?c z sieciami: Orange, T-Mobile należ?c? do Deutsche Telekom oraz Plusem należ?cym do spółki Polkomtel.

Transakcja realizowana była przez międzynarodowy zespół prawników White & Case z biur w Warszawie oraz Londynie.

W Warszawie zespołem doradców kierował Marcin Studniarek, partner, który wspierany był m.in. przez Rafała Kamińskiego, partnera lokalnego, Grzegorza Jukiela, doradcę podatkowego oraz Monikę Dużyńsk?, associate.

W Londynie zespołem doradców kierowali partnerzy Ian Bagshaw oraz Jill Concannon, a w skład zespołu weszli partnerzy Jonathan Parry, Prabhu Narasimhan, Martin Forbes i Nicholas Greenacre, oraz associates Ben von Maur, James Greene, Benjamin Bierwirth, Brian Dearing, David Nisbet i Nicola Chapman.

***

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 41 biur znajduj?cych się w 29 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mrmroczek@whitecase.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!