Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała przy sprzedaży akcji spółki Polenergia S.A. o wartości 189 mln złotych w drodze ABB

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa 21 maja 2015 r. </strong>White &amp; Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. będąca częścią międzynarodowej firmy prawniczej White &amp; Case LLP pełniła funkcję wyłącznego doradcy prawnego (<em>exclusive counse</em>l) w związku ze sprzedażą przez Mansa Investments sp. z o.o. (spółka pośrednio w 100% kontrolowana przez Kulczyk Investments S.A.), 15,4% pakietu akcji spółki Polenergia S.A. o wartości 189 milionów złotych w drodze tzw. budowania przyspieszonej księgi popytu (<em>accelerated book-building</em>, ABB).</p>

>

Oferta została skierowana do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacj? S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r.

Realizacja tego projektu wymagała współpracy zespołów prawników White & Case, którzy równolegle działali w biurach w Warszawie i Londynie.

Członkami zespołu White & Case w biurze w Warszawie byli Marcin Studniarek (partner), Rafał Kamiński (partner lokalny) oraz Marta Osowska (associate). Natomiast kluczowymi członkami zespołu w biurze w Londynie byli Doron Loewinger (partner) oraz Inigo Esteve (partner).

Société Générale pełnił funkcję Globalnego Koordynatora (ang. Global Coordinator), a wraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A. oraz Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego pełnili rolę Współprowadz?cych Księgę Popytu (ang. Joint Bookrunners) w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu."

***

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 38 biur zlokalizowanych w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i  lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i  polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a  także, gdy reprezentujemy ich w  postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
P. Pietkiewicz, M. Studniarek
i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mariusz.mroczek@whitecase.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!