Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała przy finansowaniu projektu PPP modernizacji akademików Collegium Medicum UJ

<p style="text-align: justify;">Kancelaria white &amp; case doradzała bankowi pekao sa przy finansowaniu dłużnym projektu partnerstwa publiczno-prywatnego modernizacji zespołu akademików collegium medicum uniwerstytetu jagiellońskiego.</p>

>

Międzynarodowa kancelaria prawnicza White & Case doradzała Bankowi Pekao SA przy finansowaniu dłużnym projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dotycz?cego modernizacji zespołu akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bank Pekao SA jest jedynym kredytodawc? inwestycji.

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pierwszym w Polsce projektem zwi?zanym z budow? infrastruktury wspieraj?cej szkolnictwo wyższe realizowanym w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Finansowanie w formie inwestycji kapitałowej projektu zapewni między innymi spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe, realizuj?ca Program Inwestycje Polskie.

Na podstawie umowy PPP trzy domy studenckie wraz z infrastruktur? sportowo-rekreacyjn? zostan? całkowicie przebudowane, wyposażone, a następnie będ? utrzymywane przez kolejnych dwadzieścia pięć lat. Przebudowa planowana jest na lata 2015-16. Wartość całego przedsięwzięcia wyniesie ok. 100 mln zł

Koszty przebudowy akademików oraz ich utrzymania poniesie spółka specjalnego przeznaczenia (SPV), w której partnerami obok PIR (zostanie większościowym udziałowcem) będ? firmy BYPolska Property Development S.A. (grupa Bouygues) oraz Cofely Services sp. z o.o. (grupa GdF Suez). Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie zobowi?zane do uiszczania opłat za dostępność oraz politykę zakwaterowania i ustalania cen, które będ? obowi?zywać studentów.

„To pierwszy tego rodzaju projekt PPP na polskim rynku, który – co ważne - osi?gn?ł zamknięcie finansowe. O jego znaczeniu świadczy również zaangażowanie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe. Ta transakcja stanowiła fantastyczn? okazję do zaprezentowania kwalifikacji naszego zespołu doradzaj?cego przy transakcjach PPP. Cieszymy się, że mogliśmy doradzać naszemu wieloletniemu klientowi Bankowi Pekao SA przy tym pionierskim przedsięwzięciu” - powiedział Michał Zieniewski, partner warszawskiego biura kancelarii White & Case.

Zespołem kancelarii kierowali partnerzy z biura w Warszawie, Tomasz Ostrowski oraz Michał Zieniewski, a w jego składzie znaleźli się prawnicy Aneta Urban, Maciej Czekański, Grzegorz Jukiel, Marta Godlewska i Michał Oleś.

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 38 biur zlokalizowanych w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swoim zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!