Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kancelaria White & Case doradzała Ministerstwu Finansów RP przy emisji obligacji Skarbu Państwa o łącznej wartości nominalnej 5 mld USD przeznaczonych na rynek amerykański

Warszawa, 5 maja 2023 r. … Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów, przy emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 5 mld USD, przeznaczonej na rynek amerykański. Wyemitowane zostały obligacje 10-letnie o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld USD oraz obligacje 30-letnie o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld USD.

 

Obligacje 10-letnie wyceniono na 140 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych, a termin ich wykupu przypada 4 października 2033 r. Uzyskano rentowność 4,968%, przy rocznym kuponie 4,875%. Obligacje 30-letnie wyceniono na 180 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych, a termin ich wykupu przypada 4 kwietnia 2053 r. Uzyskano rentowność 5,585%, przy rocznym kuponie 5,50%.

 

Emisję przeprowadzono w ramach programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). W skład konsorcjum banków organizujących emisję weszły BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc. (B&D), Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan SE.

 

W skład zespołu White & Case, który doradzał przy emisji weszli partner Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Andrzej Sutkowski (Warszawa), counsele Doron Loewinger, Bree Peterson (Londyn) oraz associates Damian Lubocki, Michał Truszczyński (Warszawa) oraz Shushi Hovannisian (Londyn).

 


Kontakt:

Mariusz Mroczek

Senior Business Development Manager

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

T: + 48 22 50 50 225; M: +48 785 019 225

E-mail: mariusz.mroczek@whitecase.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!