Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała konsorcjum banków przy emisji obligacji przez PZU Finance AB (publ) o łącznej wartości 350 milionów EUR

<p style="text-align: justify;">Warszawa 25 listopada 2015 r. Kancelaria White &amp; Case doradzałakonsorcjum banków: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander GBM and Societe Generale Corporate&amp;Investment Banking w związku z emisją przez PZU Finance AB (publ) obligacji imiennych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350.000.000 EUR. <br /><br /></p>

>

Emisja nast?piła w dniu 16 października 2015 r. Obligacje s? oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a odsetki od obligacji będ? płatne raz do roku. Wykup obligacji nast?pi w dniu 3 lipca 2019 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Obligacje zostały zasymilowane i tworz? jedn? serię z obligacjami o  wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3  lipca 2014 r., przy której to emisji również doradzała kancelaria White & Case.

Realizacja tego projektu wymagała stworzenia zespołów prawników White  &  Case, którzy równolegle działali w naszych biurach w Warszawie oraz Londynie.

Zespołem White & Case w biurze w Warszawie kierował Marcin Studniarek (partner) a  członkami zespołu byli Michał Petz oraz Magdalena Chałas (associates).Kluczowymi członkami zespołu w biurze w Londynie byli: Doron Loewinger (partner) oraz Catherine Andrews (associate).

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
M. Studniareki Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mariusz.mroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!