Kancelaria White & Case doradzała konsorcjum banków przy emisji obligacji przez PZU Finance AB (publ) o łącznej wartości 350 milionów EUR

<p style="text-align: justify;">Warszawa 25 listopada 2015 r. Kancelaria White &amp; Case doradzałakonsorcjum banków: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Santander GBM and Societe Generale Corporate&amp;Investment Banking w związku z emisją przez PZU Finance AB (publ) obligacji imiennych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350.000.000 EUR. <br /><br /></p>

>

Emisja nast?piła w dniu 16 października 2015 r. Obligacje s? oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 1,375% w skali roku, a odsetki od obligacji będ? płatne raz do roku. Wykup obligacji nast?pi w dniu 3 lipca 2019 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Centralny Bank Irlandii. Obligacje zostały zasymilowane i tworz? jedn? serię z obligacjami o  wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanymi przez PZU Finance AB (publ) 3  lipca 2014 r., przy której to emisji również doradzała kancelaria White & Case.

Realizacja tego projektu wymagała stworzenia zespołów prawników White  &  Case, którzy równolegle działali w naszych biurach w Warszawie oraz Londynie.

Zespołem White & Case w biurze w Warszawie kierował Marcin Studniarek (partner) a  członkami zespołu byli Michał Petz oraz Magdalena Chałas (associates).Kluczowymi członkami zespołu w biurze w Londynie byli: Doron Loewinger (partner) oraz Catherine Andrews (associate).

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
M. Studniareki Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50 225
mariusz.mroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!