Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przy sprzedaży akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. o wartości 350 mln pln

<p lang="en-GB" align="justify"><span><strong>Warszawa, 4 października 2016 roku.</strong></span><span> Globalna kancelaria prawna White &amp; Case występowała w charakterze doradcy prawnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) w związku ze sprzedażą wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. („WZK Victoria”) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. („TFS”) (ARP i TFS razem jako „Inwestorzy”). </span></p>

>

Ostateczn? umowę zawarto 30 września 2016 r. i dotyczy ona sprzedaży 92,8413% akcji WZK Victoria przez JSW na rzecz Inwestorów. Ł?czna cena sprzedaży akcji WZK Victoria wynosi 350.000.000 złotych z ewentualn? korekt? ceny w oparciu o wartość skumulowanej EBITDA WZK Victoria za lata 2016 – 2019. Cała kwota z tytułu sprzedaży akcji WZK Victoria została już zapłacona.

W ramach projektu, kancelaria White & Case odpowiedzialna była za całościow? koordynację procesu sprzedaży, w tym negocjacje ostatecznej wersji dokumentacji i  wypracowanie porozumień z Ministerstwem Skarbu Państwa, dotycz?cych przejęcia przez Inwestorów tzw. zobowi?zań inwestycyjnych, oraz ze stron? społeczn?, dotycz?cych przejęcia pakietu socjalnego, co zajęło blisko 6 miesięcy wytężonej pracy.

W zespole White & Case pracowali: Marcin Studniarek (partner), Rafał Kamiński (partner lokalny), Jakub Gubański (counsel) oraz Małgorzata Mroczek, Anna Pawelec, Monika Dużyńska i Michał Jadwisiak (associates).

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
Tel.: + 48 22 50 50  225;
Kom.: +48  785  019  225; mariusz.mroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!