Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała Echo Investment S.A. w związku z dwiema transakcjami finansowania

<p style="text-align: justify;">Globalna kancelaria prawna White &amp; Case doradzała spółce Echo Investment S.A. w związku z dwiema znaczącymi transakcjami kredytowymi. </p>

>

Pierwsza transakcja obejmowała doradztwo w zwi?zku z pozyskaniem finansowania do kwoty 132 milionów EUR z  banków Berlin Hyp AG oraz ING Bank Śl?ski S.A. na potrzeby refinansowania bież?cego zadłużenia czterech projektów biurowych Echo - Malta Office Park w Poznaniu, Park Rozwoju w Warszawie, West Gate we Wrocławiu oraz A4 Business Park w Katowicach.  

Druga transakcja obejmowała doradztwo w zwi?zku z pozyskaniem finansowania do kwoty 185 milionów EUR z banku Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale na potrzeby refinansowania bież?cego zadłużenia siedmiu galerii handlowych należ?cych do Echo – Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze, Galerii Venada w Łomży; Galerii Amber w  Kaliszu, Galerii Olimpia w Bełchatowie, Outlet Park w Szczecinie, Centrum Handlowego Echo w Przemyślu  oraz Centrum Handlowego Echo w Bełchatowie.   

Echo Investment S.A. jest jedn? z największych w Polsce firm inwestycyjno-deweloperskich. Spółka realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie.

Zespołem prawników doradzaj?cych Echo Investment S.A. kierował Tomasz Ostrowski, partner, który wspierany był przez Sylwię Opiatowsk?, Michała Jadwisiaka, Ilonę Fedurek oraz Mateusza Zawistowskiego, associates.  

***

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 39 biur zlokalizowanych w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swoim zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i  lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i  polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a  także, gdy reprezentujemy ich w  postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.  

Kontakt:

Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case
M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k.
+ 48 22 50 50  225; mariusz.mroczek@whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!