Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała bankom przy ustanowieniu pierwszego na polskim rynku międzynarodowego programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. o wartości 4 miliardów EUR oraz pierwszej emisji listów zastawnych w ramach tego pr

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 4 listopada 2016 roku.</strong> Międzynarodowa kancelaria prawna White &amp; Case występowała w charakterze doradcy prawnego banków: Société Générale (globalny koordynator, główny współaranżer oraz dealer), Deutsche Bank, J.P. Morgan i PKO Bank Polski (każdy działający jako współaranżer oraz dealer), oraz Landesbank Baden-Württemberg (dealer), przy ustanowieniu przez PKO Bank Hipoteczny S.A., spółkę zależną PKO Banku Polskiego („PKO BH”), międzynarodowego programu emisji listów zastawnych o wartości nominalnej 4 mld EUR oraz emisji w ramach tego programu listów zastawnych o wartości nominalnej 500 mln EUR. </p>

>

Jest to pierwszy międzynarodowy program emisji listów zastawnych emitowanych w oparciu o polskie przepisy prawa, a zarazem pierwsza emisja polskich listów zastawnych na rynkach międzynarodowych.

„Współtworzyliśmy innowacyjn? strukturę emisji listów zastawnych, w oparciu o ostatni? nowelizację ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1259), umożliwiaj?c PKO BH emisję listów zastawnych poza polskim rynkiem z bezpośrednim dostępem do międzynarodowych izb rozliczeniowych oraz jednocześnie umożliwiaj?c spełnienie wymogów Europejskiego Banku Centralnego.” – dodaje mec. Marcin Studniarek, jeden z partnerów kieruj?cych zespołem prawników White & Case.

Prospekt bazowy PKO Banku Hipotecznego S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) w Luksemburgu w dniu 28  września 2016 roku. Ł?czna wartość programu opiewa na 4 mld EUR, a wartość jednego listu zastawnego wynosi minimum 100  tys. EUR. Listy zastawne mog? być emitowane w ramach programu w dowolnej walucie.

W ramach programu, w dniu 24 października 2016 PKO Bank Hipoteczny S.A. wyemitował listy zastawne o wartości nominalnej 500 milionów EUR z terminem wykupu przypadaj?cym dnia 24 czerwca 2022. Warunki listów zastawnych przewiduj? notowanie na giełdach w Warszawie i Luksemburgu.

T? pioniersk? na polskim rynku transakcję realizował zespół prawników White & Case z biur w  Warszawie, Londynie i Frankfurcie pod kierownictwem partnerów: Marcina Studniarka (Warszawa), Davida Barwise’a (Londyn) i Jochena Artzinger-Boltena (Frankfurt) przy wsparciu warszawskich prawników: Bartosza Smardzewskiego (counsel), Michała Jadwisiaka (associate) oraz Katarzyny Grodziewicz (associate), a także Eduardo Barrachina (associate) z Londynu.

Kontakt:
Mariusz Mroczek
Senior Business Development Manager
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.
Tel.: + 48 22 50 50  225; tel. komórkowy: +48  785  019  225; mariusz.mroczek(@)whitecase.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!