Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy z cyklem publikacji na 30-lecie

<p style="text-align: justify;"><strong>Na cykl złoży się pięć zwięzłych, przekrojowych publikacji porządkujących i syntetyzujących 30-letnie doświadczenia kancelarii. Pierwsze dwa tomy poświęcone sporom i innowacjom są już dostępne.</strong></p>

>

Tom I poświęciliśmy sporom. Piszemy o tym, o co spieraj? się ludzie, czemu spory trwaj? tak długo i co zrobić, żeby procesy w Polsce funkcjonowały lepiej. Opisujemy sprawę, która ci?gnęła się 22 lata, omawiamy transformację polskiej procedury cywilnej w tym okresie i próbujemy przewidzieć przyszłość zawodów prawniczych.

Wskazujemy też alternatywne metody finansowania sporów, analizujemy przyszłość sporów inwestycyjnych w świecie bez BIT-ów, krytykujemy upodabnianie postępowań arbitrażowych do postępowań przed s?dami powszechnymi i badamy korzyści z wprowadzania ADR w administracji.

Prezentujemy też propozycję zestawu praktycznych wskazówek, którymi sędziowie i zawodowi pełnomocnicy powinni się kierować we wzajemnych relacjach. Wierzymy, że ich rozpropagowanie i wdrożenie byłoby z korzyści? dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Tom II jest poświęcony innowacjom. Wyjaśniamy, czemu prawnicy musz? zwiększyć zainteresowanie nowymi technologiami. Zastanawiamy się, czy – skoro wywalczyliśmy już sobie prawo dostępu do internetu – nie warto pomyśleć o prawie do wolności od internetu. Piszemy, co się zmieniło w wykonywaniu zawodu prawnika w ci?gu 30 lat istnienia kancelarii. Wspominamy nasze pionierskie pocz?tki. Rozważamy wyzwania zwi?zane z autonomi? systemów AI. Podpowiadamy, jak sobie poradzić z cyberprzestępczości? (nie obejdzie się bez zaangażowania instytucji finansowych).

Wskazujemy, jaki wpływ sztuczna inteligencja oraz blockchain maj? na prawo ochrony konkurencji. Przedstawiamy dylematy zwi?zane z podejściem prawa do danych w sytuacji, gdy s? one podstawowymi aktywami nowej gospodarki, a wartość dostarczanych przez nas danych przewyższa wielokrotnie wartość otrzymywanych w zamian świadczeń.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!