Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy rusza z akcją „Pisać po ludzku”

<p style="text-align: justify;">Skomplikowane treści prawne można wyrażać w sposób klarowny i zrozumiały. Stąd w kancelarii pomysł na cykl szkoleń z języka polskiego, poświęconych kwestiom związanym z poprawnością językową i strukturą tekstu. Program rusza już w listopadzie i zainauguruje go debata z prof. Jerzym Bralczykiem o zrozumiałości języka prawniczego.</p>

>

– Język jest dla prawnika podstawowym narzędziem pracy. Jasny przekaz ma większ? siłę oddziaływania i wyraża szacunek dla klienta, który zwraca się do nas z prośb? o pomoc prawn? – mówi adwokat Stefan Jacyno, wspólnik zarz?dzaj?cy kancelarii. – Studenci prawa nie ćwicz? pisania opinii prawnych czy pism procesowych. Młody prawnik uczy się tego dopiero w pracy, często powielaj?c nie najlepsze wzorce.

W krajach anglojęzycznych od ponad 30 lat istnieje ruch Plain English Campaign działaj?cy na rzecz jasnej komunikacji w przestrzeni publicznej. Organizacja piętnuje zawiły język osób publicznych i instytucji (przyznaj?c antynagrody Golden Bull Award) i nagradza jasny, zwięzły i poprawny językowo przekaz. O certyfikaty Plain English Campaign staraj? się instytucje i firmy prywatne, w tym kancelarie prawne.

Ten sam nurt pojawił się też w Polsce. W 2012 roku rzecznik praw obywatelskich objęła patronatem kampanię „Język urzędowy przyjazny obywatelom”, stwierdzaj?c, że zrozumiałe wytłumaczenie skomplikowanej materii w piśmie urzędowym dowodzi szacunku państwa dla obywatela.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!