Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy powołała praktykę prawa nowych technologii

<p><span style="font-size: small;"><strong>Interdyscyplinarny zespół skupia wysokiej klasy prawników oraz ekspertów dysponujących szeroką wiedzą techniczną. Świadczą oni kompleksowe doradztwo regulacyjne, podatkowe i transakcyjne na rzecz podmiotów z sektora nowych technologii.</strong></span></p>

>

– Dla nas nowe technologie to przede wszystkim nowe wyzwania prawne – mówi Krzysztof Wojdyło z praktyki prawa nowych technologii. – Podmioty z tego sektora maj? kłopoty z prawn? kwalifikacj? innowacyjnych produktów lub usług, co czasem wynika z braku odpowiednich regulacji. Dlatego potrzebne s? wysoce wyspecjalizowane usługi prawne adresowane do poszczególnych segmentów rynku nowych technologii. Prawnik doradzaj?cy w tych obszarach musi doskonale rozumieć specyfikę działalności innowacyjnej i konkretnej branży.

Praktyka prawa nowych technologii zapewnia kompleksowe doradztwo w następuj?cych obszarach: biomedycyna i nowoczesna żywność, crowdfunding, cyberbezpieczeństwo, e-commerce, finansowanie nowych technologii, gaming, nowe rozwi?zania płatnicze, nowe technologie w pozyskiwaniu energii, ochrona prywatności, prace badawcze, projekty partnerstwa publiczno-prywatnego, online casino przemysł kreatywny, technologie informacyjne, telekomunikacja.

Prawnicy praktyki prawa nowych technologii planuj? intensywn? działalność publikacyjn? i szkoleniow?. Ukazał się już pierwszy biuletyn zawieraj?cy m.in. artykuły dotycz?ce innowacji w sektorze żywnościowym, crowdfundingu, podatkowego wsparcia działalności innowacyjnej, bitcoinów oraz niedawnego przełomowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotycz?cego retencji danych telekomunikacyjnych.

O kancelarii Wardyński i Wspólnicy

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedn? z największych niezależnych polskich firm prawniczych. Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników, którzy świadcz? usługi doradztwa prawnego dla polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria jest wydawc? Portalu Procesowego (www.portalprocesowy.pl), Portalu Transakcyjnego (www.portaltransakcyjny.pl) oraz aplikacji Wardyński , pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada.

Biura kancelarii znajduj? się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu oraz Brukseli.

Dodatkowe informacje

Krzysztof Wojdyło

krzysztof.wojdylo@wardynski.com.pl

608  357 091, 22 537 82 00

Anna Pompe

anna.pompe@wardynski.com.pl

22 437 82 00, 22 537 82 00

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!